Archive for January, 2013

0

Konceptet kryesore te matematikes

Konceptet kryesore te matematikes qe duhet te dije nje maturent per provimin e matures shteterore.

1. Të përdorë në zbatime marrëdhëniet e ndërsjella ndërmjet bashkësive  N, Z, Q, R;

2. Të gjejë prodhimin kartezian të dy bashkësive, për dy bashkësi të fundme;

3. Të përdorë vetitë e veprimeve me numra realë për gjetjen e vlerës së një shprehjeje numerike (me ose pa kllapa);

4. Të paraqesë me mënyra të ndryshme një interval numerik;

5. Të përdorë në zbatime prerjen dhe bashkimin e dy intervaleve numerike;

6. Të përdorë vetitë e logaritmeve në zbatime të thjeshta;

7. Të logaritmojë një shprehje të thjeshtë ku ka fuqi, herës apo prodhime.

8. Të zbatojë interesin e thjeshtë dhe të përbërë në problema nga jeta reale.

9. Të bëjë shndërrime të thjeshta të polinomeve (mbledhja, shumëzimi, faktorizimi);

10. Të gjejë fuqinë dhe rrënjën e polinomit;

Read the rest of this entry »

0

Ndertoni grafiket e funksioneve me google chrome

Nje menyre per ndertimin e grafikeve te funksioneve me chrome. Chrome te jep edhe mundesi te tjera ne shume fusha, jo vetem per grafiket por edhe  gjera te tjera. Read the rest of this entry »