Archive for November, 2013

0

Planimetria TEST 1

ngjashmeria19

 

 

 

 

 

Në pohimet e mëposhtme dalloni ato që janë të vërteta dhe ato që janë të gabuara. (V e vërtetë, G e gabuar)

1. Dy trekëndësha të ngjashëm janë kongruentë.
2. Dy trekëndësha kongruentë janë të ngjashëm.
3. Dy trekëndësha barabrinjës janë të ngjashëm.
4. Dy trekëndësha barabrinjës janë kongruentë.
5. Dy trekëndësha dybrinjënjëshëm janë të ngjashëm.
6. Dy trekëndësha kënddrejtë dybrinjënjëshëm janë të ngjashëm
7. Dy trekëndësha kënddrejtë dybrinjënjëshëm janë kongruentë.
8. Këndi i trekëndëshit barabrinjës është 300.
9. Dy katërkëndësha të rregullt janë të ngjashëm.
10. Dy shumëkëndësha të rregullt janë të ngjashëm.
0

Ushtrime të zgjidhura dhe udhëzime. Simetria e shumëkëndëshave të rregullt.

ngjashmeria25Ushtrim 1

Në figurë ABCD është katror dhe MNP është trekëndësh barabrinjës. sipërfaqja e pjesës së ngjyrosur është 3 hërë më e madhe se sipërfaqja e trekëndëshit MNP. Të gjendet brinja e katrorit nëse MN=2cm.

Gjejmë sipërfaqen e trekëndëshit. Sipërfaqja e katrorit do të jetë 4 herë më e madhe se sipërfaqja e trekëndëshit. d.m.th. AB^{2}=4\frac{MN^{2}\cdot \sqrt{3}}{4} …etj.

Ushtrim 2

ngjashmeria26Në figurë jepet AH=2cm, EF//BC dhe SAEF =SBFEC . Të gjendet AP.

\Delta ABC\sim \Delta AEF

S_{AEF}=S_{EBCF}\Rightarrow S_{ABC}=2S_{AEF}\Rightarrow k^{2}=2\Rightarrow k=\sqrt{2}

\frac{AH}{AP}=\sqrt{2}….

Ushtrim 3

ngjashmeria27Në figurë jepet S_{ABC}=2S_{DEC} , AC=8cm Të gjendet EC.

\Delta ABC\sim \Delta EDC.  Njëlloj me ushtrimin e mësiperm gjejmë koeficientine ngjashmërisë dhe shkruajmë raportet e brinjëve.   \frac{AB}{ED}=\frac{AC}{EC}=\frac{BC}{DC}  ….etj.

Ushtrim 4

Të vërtetohet se diagonalet e një shumëkëndëshi të rregullt që dalin nga i njejti kulm e ndajnë këndin në pjesë të barabarta.

Shumëkëndëshit të rregullt i jashtëshkruhet rrethi. Këndet që formohen janë kënde rrethore që mbështeten mbi harqe të barabarta. Tregoje me figurë.

Ushtrim 5

ngjashmeria28Në figurë rrathët e vizatuar janë të barabartë. Të gjendet raporti i sipërfaqeve të ngjyrosura.

Shënojmë S1 të parën dhe S2 sipërfaqen e dytë. S_{1}=(2R)^{2}-\pi R^{2}=(4-\pi )R^{2} .

Brinja e katrorit tek figura e dytë është R\sqrt{2}S_{2}=\pi R^{2}-(R\sqrt{2})^{2}=\pi R^{2}-2R^{2}=(\pi -2)R^{2} …..etj.

0

Simetria e Shumëkëndëshave të rregullt. Ushtrime, Udhëzime.

ngjashmeria22Ushtrim 1

Në një rreth me rreze 4cm është brendashkruar një trekëndësh barabrinjës dhe mbi njërën brinjë të tij është ndërtuar një katror. Të gjendet rrezja e rrethit jashtëshkruar katrorit.

Rrezja e rrethit jashtëshkruar katrorit është 1/2 e diagonales së tij. Gjejmë brinjën e trekëndëshit AB=r\sqrt{3}=4\sqrt{3}\Rightarrow AE=AB\sqrt{2}=4\sqrt{3}\cdot \sqrt{2}=4\sqrt{6}…etj.

Ushtrim 2

Në një rreth me rreze 6cm brendashkruhet trekëndëshi barabrinjës. Të gjendet pjesa e sipërfaqes së qarkut që ndodhet jashtë trekëndëshit.ngjashmeria23

Gjejmë sipërfaqen S1 të rrethit, sipërfaqen S2 të trekëndëshit. Pjesa e vijëzuar është S1-S2.

Sipërfaqja e rrethit S=\pi r^{2}  Sipërfaqja e trekëndëshit barabrinjës   S=\frac{a^{2}\sqrt{3}}{4} .

Ushtrim 3

Në rrethin me rreze R ndërtohen kordat AB=R\sqrt{2};BC=R;CD=R\sqrt{3}. Të gjendet AD dhe këndet e katërkëndëshit ABCD.

AB është brinja e katrorit brendashkruar, BC e gjashtëkëndëshit dhe CD e trekëndëshit brendashkruar rrethit. ngjashmeria24BC^{2}+CD^{2}=R^{2}+3R^{2}=4R^{2}=BD^{2}.   BD=2R (diametri i rrethit)  AD^{2}=BD^{2}-AB^{2}=4R^{2}-2R^{2}=2R^{2}\Rightarrow AD=AB=R\sqrt{2}.   \angle BAD=\angle BCD=90^{0} sepse mbështeten mbi diametër. Trekëndëshi ABD dybrinjënjëshëm \angle ABD=\angle ADB=45^{0}.BC=\frac{1}{2}BD=R\Rightarrow \angle BDC=30^{0}; \angle DBC=60^{0}…etj.

0

Ndërtimi i shumëkëndëshave të rregullt. Udhëzime për ushtrimet.

Ushtrim 1

Të vërtetohet se diagonalet e peskëndëshit të rregullt janë të barabarta.ngjashmeria20

Shqyrtojmë 5 trekëndëshat dybrinjënjëshëm që formohen. Rasti i parë i kongruencës…etj.

Ushtrim 2

Rrethit me rreze r=5cm i jashtëshkruhet trekëndëshi i rregullt. Të gjendet brinjë e tij.

Në trekëndëshin OEB OB=2r (pse). Zbatojmë teoremën e Pitagorës  EB^{2}=OB^{2}-OE^{2}\Rightarrow EB^{2}=(2r)^{2}-r^{2}=3r^{2}\Rightarrow EB=r\sqrt{3}

Nga ku BC=2r\sqrt{3}=10\sqrt{3}

Ushtrim 3

ngjashmeria21Brinja e trekëndëshit të rregullt të brendashkruar në rreth është 6cm. Të gjendet brinja e katrorit të brendashkruar rrethit.

Fillimisht gjejmë OC=r (rrezja e rrethit brendashkruar). Në trekëndëshin këddrejtë OMC r^{2}-\left ( \frac{1}{2}\cdot r \right )^{2}=9\Rightarrow r=2\sqrt{3}\Rightarrow DC=4\sqrt{3}. DC është diagonalja e katrorit. a\sqrt{2}=4\sqrt{3}\Rightarrow a=2\sqrt{6}  ku a është brinja e katrorit.

Ushtrim 4

Brinja e katrorit të brendashkruar në një rreth është 10cm. Të gjendet brinja e trekëndëshit të rregullt të brendashkruar në këtë rreth.

Në të njëjtën figurë më sipër, Diagonalja e katrorit është 10\sqrt{2}\Rightarrow OC=5\sqrt{2}\Rightarrow OM=\frac{5\sqrt{2}}{2} . Gjejmë CM me teoremë të Pitagorës.  BC=2CM.

0

Ndërtimi dhe simetria e shumëkëndëshave të rregullt

Nngjashmeria17DËRTIMI

Këtu do të keni mënyrat se si ndërtohen disa prej shumëkëndëshave të rregullt.

1)Katrori

Ndërtohen dy diametra pingul në një rreth.

2)gjashtëkëndëshi i rregullt.

Këndi qendror është 600. Brinjët e gjashtëkëndëshit të rregullt janë sa rrezja e rrethit jashtëshkruar. Prandaj pasi vizatojmë një rreth, e ndajmë atë me anë ta kompasit në 6 pjesë. Bashkojmë me anë të kordave, dhe shumëkëndëshi i formuar është gjashtëkandësh i rregullt.

3)Trekëndëshi i rregullt.

Pasi kemi ndarë rrethin në gjashtë pjesë të barabarta bashkojmë pikat e ndarjes duke kapërcyer njërën. Të parën me të tretën, të tretën me të pestën dhe të pestën me të parën.

Provoni veten duke bërë vërtetimet për sejcilin rast. Pra tregoni se janë katërkëndësg, gjashtëkëndësh dhe trekëndësh i rregullt.

SIMETRIAngjashmeria18

1)Trekëndëshi barabrinjës.

Ka tre boshte simetrie, nuk ka qendër simetrie.

2)Katrori ka 4 bngjashmeria19oshte simetrie dhe 1 qendër simetrie.

3)Në përgjithësi n-këndëshi i rregullt ka n boshte simetrie. Kur numri n është tek shumëkëndëshi nuk ka qendër simetrie, ndërsa kur n është çift ai ka një qendër simetrie.

Në shkrimin tjetër lexoni për simetrinë qëndrore dhe simetrinë boshtore.

0

Projekti Lunar Ring: Energji nga Hëna

hena energji2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt-idea “Lunar Ring” parashikon mbulimin e 11mijë kilometrave të Hënës me panele diellore me gjerësi 400km. Panelet diellore do të kapin energjinë diellore në çdo kohë dhe kjo energji do të transmetohet në Tokë në formën e rrezeve lazer ose mikrovalë. Në Tokë do të ketë impiane që e kthejnë këtë energji në energji elektrike, e cila mund të përdoret gjerësisht në te hene energji2gjithë globin.hene energji

0

Një qytet lundrues në det.

anija1Një qytet lunddrues në det është projekti i një studjoje në Florida. Qyteti do të ndërtohet në një anije dhe do të quhet “Anija e Lirisë”. Anija do të ketë 25 kate dhe do të mbajë rreth 50000 banorë. Do jetë e paisur me shkolla spitale dhe qendra të tjera shërbimesh. Në tarracë do të ketë aeroportin.

 

 

0

Printimi 3D i makinës!

Printimi  3D është përdorur për të bërë objekte shtëpiake dhe madje edhe armë, por tani një ekip i inxhinierëve ka krijuar një makinë  duke përdorur teknikën e prodhimit shtues. Urbee 2 është projektuar që të jetë e lehtë , efikase  dhee thjeshtë për tu riprodhuar , edhe pse do të duhen disa vite derisa ajo të dalë në treg. Të gjithë pjesët e saj janë të krijuara nga printer 3D, dhe të gjitha janë material I lehtë , vetëm motori është metalik! Inxhinierët të udhëhequr nga Jim Kor thanë se janë dashur 3 muaj për të shtypur një makinë më tre rrota për dy persona! Modeli prototip pritet të konsumojnë vetëm 10 gallon te karburantit të etanolit në një udhëtim epik në të gjithë SHBA nga Nju Jorku në San Francisko

Burimi: http://www.dailymail.co.uk

0

Funksioni i ri i Google ‘Ok Google’!

ok-google_1311274_616

Tani ju mund të përdorni Google , vetëm duke thënë ‘Ok Google’

Këtë vit google tregoi aftësitë e tij të reja për kërkimin bisedor për Desktop, duke përfshirë  edhe aftësinë për të kryer një kërkim thjeshtë duke  thënë “OK Google”. Në maj google shfaqi një funksion të ri , atë të kërkimit bisedor  për Chrome, po kjo nuk e përmbantë funksionin “OK Google!”

Tashmë Kompania ka mundësuar diçka të tillë, por ju duhet të shkarkoni  një  extension (shtesë të Google Chrome ), për ta përdorur atë. Google njoftoi  për këtë në një postim të Google+!

Tashmë ju mund të kërkoni në Google , duke folur , pra pa përdorur tastierën!

Burimi: http://www.webpronews.com

0

Vetitë e shumëkëndëshave të rregullt.

ngjashmeria16Çdo shumëkëndëshi të rregullt i jashtëshkruhet dhe brendashkruhet rrethi. Të dy rrathët kanë të njejtën qendër, e cila quhet qendër e shumëkëndëshit.

Këndi i  një n-këndëshi të rregullt jepet me formulën: \alpha _{n}=\frac{180^{0}(n-2)}{n} .Këndi qëndror që mbështetet mbi një brinjë të shumkëndëshit jepet me formulën: \beta _{n}=\frac{360^{0}}{n} .

Ushtrim 1

Këndi qëndror i një shumëkëndëshi të rregullt është 4 herë më i vogël se këndi i shumëkëndëshit. Sa brinjë ka ky shumëkëndësh.

\alpha _{n}=4\cdot \beta _{n}\Rightarrow \frac{180^{0}(n-2)}{n}=4\cdot \frac{360^{0}}{n}\Rightarrow 180^{0}(n-2)=4\cdot 360^{0}\Rightarrow n-2=8\Rightarrow n=10

Kemi të bëjmë me 10-këndësh.

Plotësoni testin e mëposhtëm (prova)

11. Këndi i 8-këndëshit të rregullt është:
12. Këndi qëndror i katërkëndëshit të rregullt është:
13. Këndi qëndror i një shumëkëndëshi të rregullt është 200. Gjeni numrin e brinjëve.
14. Njëri prej shumëkëndëshave të mëposhtëm nuk është i rregullt
15. Numri i diagonaleve të 6-këndëshit të rregullt është:
0

Shikoni Tokën në kohë reale

toka1Kamerat e kualitetit HD të cilat do të vendosën në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës, do t`u krijojnë mundësinë banorëve të Tokës që të shikojnë Planetin e tyre, me anë të video-xhirimeve që këto kamera do të realizojnë dhe do të dërgojnë në tokë. “Do të duket diqka e mrekullueshme” u shpreh një zyrtar nga kompania UrtheCast.

Kamerat u nisën për në stacion me anijen ruse të tipit Soyaz – e cila u lëshua nga Kazakistani. Sistemi përbëhët nga dy kamera, njera është First Metri Class e cila është shumë e avancuar për video-xhirime të tokës me rezolucion extrem, kurse tjetra është  për fotografi të rezolucionit të lart.

Banoret e Tokës do të kenë mundësinë të qasen në keto kamera përmes një webfaqeje të caktuar.

0

Ora Toq e Qualcomm së shpejti në treg!

Toq

Smartwatches do të jenë pajisjet më të rëndësishme dhe më të përdrshme nga njerëzit ditët e sotme. Konsensusi I përgjithshëm është se ne Brenda 5 viteve do të kemi një mini-kompjuter në dorën tonë. Një orë e tillë vjen së shpejti ! Qualcomm, CPU procesorët e secilës I përdor pothuajse çdo smartfonë , njoftoi sot se Toq Smartwatch do të jetë e disponueshme  , pak më përpara , më 2 Dhjetor dhe vetëm për  $349.99. Smart watch e  Qualcomm është e ndryshme nga ato të Sony dhe Samsung. Ashtu si ato pajisje, Qualcomm smart watch nuk mund të funksionojë pa u lidhur me një pajisje Android, për të marrë dhe dërguar informacion. Ndryshe nga Samsung’s Galaxy Gear ,  ora e Qualcomm, mund të lidhet me çdo pajisje Android , përfshirë edhe Android 4.0.3, edhe versionet më të fundit. Ajo mundëson  shaqjen e njoftimeve dhe gjithashtu  bën të mundur pranimin e telefonatave  hyrëse dhe komunikimin nëpërmjet wireless.  Ora do të përdorë ekranin me ngjyra Mrasol i cili përdor dritat e ambjentit (në mënyrë që të ketë shikueshmëri më të lartë në mjediset e jashtme) dhe teknologjine e karikimit pa fishë WiPower LE për një karikim të shpejtë të baterisë.

Burimi: http://www.webpronews.com

0

A po e diskriminon Google Shqipërinë? – Përgjigja

googleUdhëheqësi i “webspam” team i kompanisë Google, Matt Cutts, ndër pyetjet e shumta që ia kanë drejtuar (që bëhen kryesisht nga vizitorët në lidhje me Google), ka zgjedhur atë të Dardan Haskut – një pyetje që kishte të bënte me “injorimin” që po i bën Google Shqipërisë.

“Përse Google nuk e mbështet Shqipërinë fare? Nuk ka Places, google.al nuk është e avancuar, gjuha shqipe nuk suportohet në adsense, asnjë faqe e vetme shqiptare nuk është në Google News etj. A do të thotë kjo që Google e urren Shqipërinë?” – ishte pyetja e tij.

Matt Cuts, në videon e tij, ndër të tjera u përgjigj: “Ne nuk e urrejmë Shqipërinë fare. Jo, ne e duam Shqipërinë. Pikë”.

Pastaj, ai përmendi disa përparime që janë bërë për Shqipërinë, përfshirë logon që e vendosi Google për 100-vjetorin e pavarësisë, domainin që u ble së fundmi në Google, ndërsa theksoi se Google po punon shumë që të avancojë akoma më shumë mbështetjen për Shqipërinë.

Ai pastaj falënderoi Dardanin për pyetjen dhe tha se pas videos do t’i japin një shtytje më të madhe avancimit të Shqipërisë.

Të shpresojmë që tani e tutje të mos ketë diskriminim të Shqipërisë nga kompani të mëdha siç është Google, dhe që kjo video ta avancojë Shqipërinë në aspektet e cekura aty.(dielli.al)

0

Shumëkëndëshat e rregullt (M. Bazë)

ngjashmeria16Në se një shumëkëndësh i mysët i ka brinjët dhe këndet kongruente atëherë ai quhet i rregullt.

Në qoftë se një rreth ndahet në pjesë të barabarta, atëherë shumëkëndëshi që formohet duke bashkuar pikat e ndarjes me korda është shumëkëndësh i rregullt. OSE nëse nga pikat e ndarjes hiqen tangjentet me rrethin formohet një shumëkëndësh i rregullt.

Ushtrim 1

Një katror dhe një trekëndësh barabrinjës kanë perimetra të barabartë. Gjeni raportin e sipërfaqëve të tyre.

Shënojmë me a gjatësinë e  brinjës së katrorit dhe me b të trekëndëshit. P4=4a  dhe P3=3b. Kemi 4a=3b\Rightarrow a=\frac{3}{4}b\frac{S_{4}}{S_{3}}=\frac{a^{2}}{\frac{b^{2}\sqrt{3}}{4}}=\frac{\frac{9}{16}b^{2}}{\frac{\sqrt{3}}{4}b^{2}}=\frac{9}{16}\cdot \frac{4}{\sqrt{3}}=\frac{9\sqrt{3}}{12}=\frac{3\sqrt{3}}{4}.  S_{4}=a^{2}S_{3}=\frac{b^{2}\sqrt{3}}{4}  .

Ushtrim 2

Një katror dhe një trekëndësh barabrinjës kanë sipërfaqe të barabarta. Të gjendet raporti i perimetrave të tyre.

a^{2}=\frac{b^{2}\sqrt{3}}{4}\Rightarrow a=\frac{b\sqrt[4]{3}}{2}   atëherë \frac{P_{4}}{P_{3}}=\frac{4a}{3b}=\frac{4\frac{b\sqrt[4]{3}}{2}}{3b}=\frac{2b\sqrt[4]{3}}{3b}=\frac{2\sqrt[4]{3}}{3}

0

Ja ku dominon sistemi operativ Linux

linuxSapo është publikuar lista me 500 superkompjuterët kryesorë në botë dhe vihet re se në krye të saj renditet Tianhe-2, superkompjuteri i zhvilluar nga Universiteti Kombëtar i Kinës për Teknologjinë e Mbrojtjes, i cili sipas standardit Linpack, është klasifikuar si më i shpejti në botë me një performancë prej 33.86 petaflop/sekondë që do të thotë kadrilion llogaritje për sekondë. Përsa i përket sistemit operativ mbizotërues tek këto sisteme të fuqishme, tashmë prej një dekade ky pozicion disponohet nga Linux. OS

Kur bëhet fjalë për superkompjuterët, Linux është konsideruar që prej vitit 2004 si zgjedhja primare dhe lista në fjalë është një provë më tepër që vërteton se sa dominues është ky sistem tek superkompjuterët.

Në listën e publikuar në nëntor të këtij viti vihet re se 482 superkompjuterët kryesorë në botë funksionojnë me sistemin operativ open-source Linux. Në vend të dytë renditet Unix, vetëm me 11 superkompjuterë, 4 të tjerë funksionojnë me sisteme operative të përziera. Windows aktualisht përdoret vetëm prej 2 superkompjuterëve kryesorë të listës dhe vetëm 1 funksionon me sistem BSD Unix.

Pjesa më e madhe e këtyre kompjuterëve të fuqishëm me sistem Linux përdorin arkitektura Cluster (rreth 86.4%) dhe vetëm 15.4% përdorin dizajnin e proçesorëve masivë paralelë (MPP).

Përsa i përket proçesorëve përdoren më tepër AMD dhe Intel. Për të qenë më të saktë, 82% përdorin proçesorë Intel Xeon, 9% funksionojnë me AMD Opteron, ndërsa 8% përdorin proçesorët IBM Power. Të gjithë këta proçesora ekzekutojnë sistemin Linux tek superkompjuterët.

Vetëm 10% e këtyre superkompjuterëve (rreth 53 sisteme) përdorin teknologjinë e proçesorëve përshpejtues ku 38 prej tyre përdorin proçesorë NVIDIA, 13 sisteme përdorin Intel Xeon Phi dhe vetëm 2 prej tyre përdorin ATI Radeon.

Ndërkohë vlen të theksojmë se Jack Dongarra, një profesor me emër në shkencat kompjuterike po punon për vendosjen e një standardi të ri, të ndryshëm nga Linpack që është përdorur për klasifikimin në fjalë.

Standardi do të njihet si “High performance Conjugate Gradient”. Nuk dihet ende se kur do të publikohet lista e superkompjuterëve sipas këtij standardi, por kurdo që të ndodhë është e sigurt që Linux do të jetë sistemi kryesor operativ. (PCWorld Albanian)

0

Si e shfaq Facebook-u listën tuaj të miqve edhe në qoftë se ajo është private

facebookshFacebook-u ju premton që ju jeni personi që mund ta kontrollojnë listën e miqve tuaj, por kjo mund të mos jetë gjithmonë e vërtetë.

Irene Abezgauz, zv. Presidente e menaxhimit të produkteve në Quotium, gjeti një dobësi në veçorinë e Facebook-ut, që njihet me emrin “People You May Know” (Njerëzit që mbase njihni).

Me pak fjalë, çdo njeri në internet mund të gjejë se cilët janë miqtë që keni në Facebook, edhe në qoftë se listën e keni vendosur në private. Mjafton të krijojnë një llogari të rreme Facebook-u dhe t’ju dërgojnë një kërkesë miqësie. Edhe në qoftë se nuk i përgjigjeni, ata mund ta shohin listën e miqve përmes karakteristikës “People You May Know.”

Abezgauz e bëri publike këtë dobësi në AppSec USA 2013, një konferencë që mbahet në Nju Jork për sigurinë. Karakteristika “People You May Know” është një veçori kryesore që i ndihmon përdoruesit në Facebook të krijojnë lidhje të reja miqësie. Ajo ju ndihmon të gjeni miq të vjetër apo ish-kolegë si dhe të krijoni miqësi me njerëz të cilët janë miq të miqve tuaj.

Le të shohim tani se si e përcakton Facebook-u privatësinë e “People You May Know” para se të kalojmë tek dobësia. Facebook-u i tha Abezgauzit: “Mos harro: Miqtë mund të kontrollojnë se kush e sheh listën e tyre të miqve në profilin e tyre. Nëse njerëzit mund të shohin listën tënde në një profil tjetër, do të kenë mundësi ta shohin atë edhe në furnizuesin e lajmeve, në kërkim apo në vende të tjera në Facebook. Po ashtu, do të mund të shohin edhe miqtë e përbashkët në profilin tënd.”

Kjo ngre dy çështje të rëndësishme:

1. Kjo do të thotë se nëse ju e keni private listën por miqtë tuaj e kanë bërë publike listën e tyre, fakti që e ata e kanë bërë publike e tejkalon privatësinë tuaj.

2. Nëse ju dhe miku juaj i keni listat private, por pëlqeni një foto të një mikut tuaj, e cila është publike, atëhere automatikisht nënkuptohet që ju e keni atë në listën e miqve.

Duke iu referuar kësaj logjike, nëse ju dhe miku juaj i keni listat private dhe nuk bëni asnjëherë ndërveprime publike (si ajo me pëlqimin që përmendëm pak më lart), atëhere lista duhet të jetë private apo jo?

Gabim: Lista do të vazhdojë të shfaqet.

Për të testuar këtë, Abezgauz ka krijuar dy llogari të reja. Le t’i quajmë ato Përdoruesi A dhe Përdoruesi B. Duke i përdorur të dyja, Abezgauz vuri re:

1. Përdoruesi A, i cili e ka listën e miqve në private, shton disa miq që e kanë po ashtu listën në private.

2. Përdoruesi A nuk bën asnjë ndërveprim me këta njerëz, thjesht i pranon ata si miq.

3. Përdoruesi B, shton përdoruesin A si mik. Përdoruesi A nuk i përgjigjet.

4. Facebook-u i shfaq automatikisht Përdoruesit B opsionin “People You May Know”, bazuar në listën e miqve të përdoruesit A.

5. Rezultati përfshin miqtë e përmendur në hapin 1, me të cilët Përdoruesi A nuk ka asnjë ndërveprim.

6. Facebook-u, i cili pretendon se shfaq vetëm miqtë me të cilët ju keni pasur ndërveprime publike, nuk është i vërtetë.

Për të shpjeguar këtë gjë, Facebook-u u përgjigj se: “Nuk keni ndonjë mënyrë si ta dini se këto sugjerime që shihni përfaqësojnë komplet listën e miqve të dikujt.”

Abezgauz tha se ajo sheh qindra sugjerime. Pra, nuk është e gjithë lista, por të paktën 80% e saj. Arsyeja pse njerëzit e bëjnë private listën e miqve është pikërisht sepse nuk duan që të tjerët ta shohin atë. Pritet ende një reagim i dytë zyrtar nga Facebook-u. (PCWorld Albanian)

0

FitBolt ju ndihmon me këshilla për shëndetin tuaj

fitboltWeb/Chrome/Firefox/Windows: Nuk ka rëndësi se sa herë e dëgjojmë që qëndrimi ulur tërë ditën është duke na “mbytur” neve, gjatë një dite të lodhshme pune është e vështirë të mbahet në mend marrja e pushimeve për të cilat mund të kemi nevojë.

FitBolt është një shtojcë e mençur për shfletues uebi dhe desktop që jo vetëm iu rikujton që të bëni disa pushime të shkurta, por ju tregon edhe kur t’i bëni ato.

Çdo 30 minuta (ose sipas shpeshtësisë që keni zgjedhur ju), FitBolt do të shfaqë një rikujtues dhe do të ofrojë një ushtrim të shpejt (për shembull, 30 sekonda pompa) ose një zgjatje të lehtë.

Këto lloje të njoftimeve janë të përfshira në aplikacionin pa pagesë, por ju mund të abonoheni në planin premium (3 dollarë në muaj) për të shtuar rikujtesën për qëndrimet/ergonomikën, mirëqenien, ushqimin dhe rikujtues të tjerë për shëndetin. Rikujtuesit ndryshojnë varësisht nga koha e ditës, parapëlqimet e juaja dhe faktorë të tjerë.

Kështu, për shembull, FitBolt do t’iu rikujtojë që të hani diçka (dhe ju sugjeron ndonjë gjë për të ngrënë) ku ju mund të keni më tepër nevojë.

FitBolt ndjek edhe aktivitetin tuaj në një panel dhe mund të lidhet me mjetet e tjera ndjekëse: FitBit, RunKeeper dhe Dailymile.

Aplikacioni për desktop punon në platformën Pokki për Windows. Ka aplikacione të shumta rikujtuese, ky është mjaft i mirë sepse kombinon këshillat për shëndetin dhe ushtrimet, së bashku me informacione. Nëse jeni të interesuar që ta përdorni, atëherë mund të vizitoni këtë. (PCWorld Albanian)

0

Zbatime të ngjashmërisë.Udhëzime 2.

ngjashmeria11Ushtrim 1

Në figurë jepen AD=5, BD=15 dhe AC=25cm. Gjeni AE.

Fillimisht vërtetojmë se: a) MB\cdot ME=MC\cdot MD   b) AB\cdot AD=AC\cdot AE

 a)\Delta MBD\sim \Delta MCE   (Rasti i parë) sepse  \angle CME=\angle BMD si kënde të kundërta dhe \angle DCE=\angle EBD si kënde rrethore të mbështetura mbi të njejtin hark.

Shkruajmë:  \frac{MB}{MC}=\frac{MD}{ME}\Rightarrow MB\cdot ME=MC\cdot MD

b)\Delta AEB\sim \Delta ADC (Rasti i parë) Këndi A i përbashkët dhe \angle ABE=\angle ACD si kënde rrethore që mbështeten mbi të njejtin hark DE. Shkruajmë:   \frac{AB}{AC}=\frac{AE}{AD}\Rightarrow AB\cdot AD=AC\cdot AE

Zëvendësojmë në rastin tonë AB\cdot AD=AC\cdot AE\Rightarrow 20\cdot 5=25\cdot AE\Rightarrow AE=4

ngjashmeria12Ushtrim 2

Për të matur lartësinë AB të një kulle një vrojtues CD vendos një pasçyrë në pikën M, nga e cila shikon majën e kullës A. çfarë duhet të masë vrojtuesi për të gjetur lartësinë e kullës.

Dy trekëndëshat kënddrejtë ABM dhe CDM janë të ngjashëm. Këndet AMB dhe CMD kongruentë (këndi i rënies me këndin e pasqyrimit). Zbatim MB=20m CD=1,6m (gjatësia e vrojtuesit) DM=1m.  Raportet: \frac{AB}{CD}=\frac{MB}{MD}  etj.

ngjashmeria13Ushtrim 3

Në paralelogramin ABCD gjeni FC=x.

Trekëndëshat AEB dhe FEC janë të ngjashëm (Pse). \frac{AB}{FC}=\frac{BE}{EF}\Rightarrow \frac{4+x}{x}=\frac{5}{3}  …etj

Ushtrim 4

ngjashmeria14Në trapezin ABCD (AD//BC) diagonalet priten në pikën O. Jepet AO=8cm; OC=10cm; BD=27cm. Gjeni OB dhe OD.

Tregoni pse trekëndëshat DOC dhe AOB janë të ngjashëm. Shënoni DO=x nga ku OB=27-x. Shkruani raportet e brinjëve përpjestimore.

Ushtrim 5

Njëra diagonale e trapezit është 33cm. Ajo e ndan diagonalen në dy pjesë me gjatësi 7 dhe 4cm. Të gjenden gjatësitë e diagonales së parë dhe baza e madhe nëse baza e vogël është 20cm.

Ushtrimi është  i njëjtë me ushtrimin 4 më sipër.

ngjashmeria15Ushtrim 6

Në trapezin ABCD (AB//CD) jepet baza e madhe AB=10cm. Zgjatimet e brinjëve anësore AD dhe BC priten në pikën M. Jepet AM=5cm dhe AD=4cm. Të gjendet vija e mesme e trapezit.

\Delta AMB\sim MDC\Rightarrow \frac{AM}{MD}=\frac{AB}{DC}\Rightarrow DC=2cm   nga ku x=\frac{AB+DC}{2}

0

Si të fshish një llogari në Gmail?

Për të fshirë llogarinë tuaj në Gmail ju duhet të veproni kështu :

Hapni faqen e Gmail.

Hyni në llogarinë tuaj me anë të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit tuaj.

Në të djathtë të faqes tuaj keni një shenjë, në të cilën kur klikoni ju shfaqen butoni Settings. Klikoni mbi të.1

Pas klikimit te Settings, ju shfaqen disa mundësi të tjera më anë të të cilave ju mund të veproni mbi llogarinë tuaj .

Për të fshire llogarine ju duhet të klikoni mbi butonin Account

.2

Pasi ta klikoni , përsëri ju shfaqen disa opsione. Ju duhet të klikoni mbi”Other Google Account Settings”

.3

Shtypni butonin Products dhe pastaj “Edit Your Products”

45

 Pas kësaj ju shfaqen dy opsione të reja :” Delete a product “dhe” Delete Account”. Ju duhet të klikoni tek Delete Account!

6

Dhe në fund ju duhet të selektoni çdo kuti (checkbox) dhe të shkruani fjalëkalimin tuaj . Dhe ne fund ju shtypni butonin “Delete Google Account”!

7

Nëse më vonë provoni përsëri që t’ju hapet llogaria juaj , kjo gjë nuk do të ndodhë, pasi ajo tashme është fshirë. 

0

Kukesi Lushnja 1-0. 23 nëntor 2013. Foto+Video