INFORMATIKË Archive

0

Sistemet e numërimit

mat2Sistemi që përdorim në jetën e përditëshme është sistemi dhjetor i numërimit. 1, 2, 3 ,4…..9, 10. 10 e lexojmë dhjetë dhe jo një-zero pra përdorim një fjalë të re. Kështu veprojmë edhe për fuqi të 10-tës. Në kohë të ndryshme në vende të ndryshme janë përdorur sisteme jopozicionale numërimi ku vlera e shifrës nuk varet nga pozicioni që zë. Në kohët e sotme ka mbizotëruar sistemi pozicional dhjetor i numërimit. 238 2 numri i parë tregon numrin e qindësheve, 3 numri i dytë tregon numrin e dhjetësheve dh 8 tregon numrin e njësheve.

Shikoni mënyrën e ndërtimit: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 dhjetë numrat e parë. Numri tjetër formohet me 1 dhe 0 pastaj 1 dhe 1 pastaj 1 dhe 2 e me rradhë. Mundohu të kuptosh mënyrën e ndërtimit.

Supozojmë se tani kemi 5 shifra 0,1,2,3,4.

Fillojmë numërimin:0, 1, 2, 3, 4, 10 (5), 11 (6), 12(7), 13(8), 14(9), 20(10), 21(11), 22(12), 23(13), 24(14), 30(15),…. etj. Numrat në kllapa janë dhjetorë.Interpretojmë pozicionin psh për numrin  14(9). 1 shifra e parë tregon numrin e pesësheve, ndërsa 4 shifra e dytë tregon numrin e njësheve, pra 5+4=9  në sistemin dhjetor.

Në të njejtën mënyrë mund të ndërtojmë sisteme me baza të tjera. Nëse bazën do ta zgjidhnim më të madhe se 10 do të na duheshin shenja tjera shtesë. P.sh me bazë 12 na duhen edhe dy shenja një për 10 dhe një për 11.

Sistemi me bazën më të vogël është sistemi dyjor (me bazë 2). Ai ka vetëm dy shifra 0 dhe 1. Numrat dalin shumë të gjatë por rregullat e mbledhjes dhe të shumëzimit janë shumë të thjeshta: 1+0=1, 1+1=10, 1*0=0, 1*1=1 pra nuk ka nevojë për tabelë shumëzimi. 

Ky sistem është shumë i rëndësishëm për përdorimin tek kompiuterat. Këto të fundit mund të përfytyrohen si një sistem çelësash të hapur ose të mbyllyr, 0 e hapur dh.m.th nuk kalon rrymë, dhe 1 e mbyllur kalon rrymë.

Si kalohet nga sistemi dhjetor ne dyjor dhe anasjelltas. Praktikisht

Të kthejmë numrin 4219 në sistem dyjor. Do të pjestojmë me 2 dhe mbetjen do ta vendosim poshtë çdo pjestimi.

4219:2=2109:2=1054:2=527:2=263:2=131:2=65:2=32:2=16:2=8:2=4:2=2:2=1:2=0

         1                1                0            1             1            1         1          0          0       0       0      0       1

Numrin e shkruajmë së prapthi(nga e djathta në të majtë)   1000001111011 

Për  të ansjelltën shikoni si shikoni në sistemin dhjetor 4219=((4×10+2)x10+1)x10+9

1000001111011=(((((((((((1×2+0)x2+0)x2+0)x2+0)x2+0)2+1)x2+1)x2+1)x2+1)x2+0)x2+1)x2+1=4219  (kryhen veprimet)

Veprimet kryhen si me numrat dhjetorë. Duhet të kemi parasysh që 1+1=0 (1 në dorë) etj.

0

Historia e Kompjuterit

pcKompjuteri është një makinë llogaritëse e sofistikuar. Zanafillën e saj historia e makinave llogaritëse e ka kohë më parë. Si datë fillimi të shpikjes së kompjuterave mund të përmendim vitin 1673. Në këtë vit matematikani i njohur Leibnic i shtyrë nga nevojat e atëhershme ushtarake arriti të ndërtojë një makinë të sofistikuar për atë kohë që u quajt arifmometër. Arifmometri ishte një makinë mekanike që bënte të mundur kryerjen e katër veprimeve bazë të matematikës dhe u përdor në shekullin XIX në fushën e artilerisë për llogaritjet balistike. Do të duheshin shumë vite e përpjekje për t’ju afruar koncepteve të sotme të kompjuterit dhe për të ndërtuar një makinë të tillë elektronike si ajo që përdorim ne sot. Ja disa data që meritojnë të përmenden në këtë vrapim të shpejtë nëpër këtë rrugë të gjatë.

Vitet 1940-‘50. Kostoja e kompjuterave dhe përmasat e tyre ishin gjigante. Komjuteri kushtonte dhjetëra mijëra dollarë dhe zinte volumin e dhomave të tëra të mbushura me pajisje elektrike e mekanike. Perveç kësaj duheshin një numër i madh njerëzish të kualifikuar për vënien në përdorim, mirëmbajtjen e remontin e tij. Viti 1949 Në këtë vit u shpik tranzistori i parë. Kjo pajisje zëvendësoi llampat elektronike në dy drejtime. Së pari përmasat dhe qëndrueshmëria në punë e tranzistorit zvogëluan shumë përmasat e kompjuterave. Së dyti, konsumi i energjisë është dhjetra herë më i vogël. Kjo bëri të mundur uljen e kostove dhe hapjen e perspektivave të reja në vazhdim.

Viti 1960 Deri në këtë vit çdo tranzistor prodhohej e montohej në skemën elektronike më vete. Kjo kerkonte një punë të madhe, (mikroprocesori ose truri i kompjuterit të sotëm përmban deri ne 5 milionë tranzistorë). Në këtë vit u shpikën skemat integrale që lehtësuan prodhimin e kompjuterave. Prodhimi i qarqeve të integruar të cilët përmbajnë në vetvete mijëra e miliona tranzistorë, jo vetëm zvogëloi si përmasat e paisjes ashtu edhe konsumin e energjisë, por i dha një hov të madh teknologjisë së zhvillimit të paisjeve të ndryshme duke bërë të mundur komandimin e shumë proçeseve teknologjike. Ky vit shënon datëlindjen e minikompjuterit të parë. Ai kishte përmasat e një frigoriferi dhe kushtonte 20 mijë $.

Viti 1970 Firma e re INTEL nxorri në shitje kompjuterin e parë të ndërtuar në bazë të skemave integrale. Gjithashtu në këtë vit po prej saj dolën në treg skemat e integruara të kujtesave, (të cilat u dhanë mundësi përdoruesve të përmirësojnë të dhënat e kompjuterave të tyre në kushte jo industriale). Viti 1970 shënon datën në të cilën inxhinieri Hoff po i firmës INTEL (firmë e cila në kohën tonë është prodhuesja më e madhe e mikroproçesorëve për PC), ndërtoi një skemë të integruar e cila për nga vetitë i ngjante trurit (CPU) të kompjuterave të mëdhenj. Ky ishte proçesori i parë me emrin INTEL-4004. Viti 1975 Me kalimin e viteve me radhë dolën proçesorët INTEL-8008, INTEL-8080 të cilët ishin më të shpejtë e më të fuqishëm. Viti ’75 nxorri në treg kompjuterin e parë komercial Altair 8800, me proçesor INTEL-8080, i cili kushtonte rreth 5000 $ pa ekran dhe pa tastjerë, me memorje 256 Kb. Që muajt e parë u shiten disa mijëra ekzemplarë. Njerëzit i blenin Altair 8800, i pajisnin me ekrane, tastjera e blloqe shtesë kujtese. Në fund të vitit 1975 Bill Gates (krijuesi i famshëm i Microsoft) i sapo dalë nga dyert e universitetit shpiku gjuhën BASIC që lehtësonte komunikimin e njeriut me kompjuterin. Paralelisht dolën programe ndihmëse që krijonin lehtësira në shkrimin e teksteve (WordStar), përpunimin e të dhënave financiare (VisiCalc) etj.

Viti 1981 Doli ne treg IBM PC (PC-Personal Computer) i parë. Falë lirisë që i dha kjo firme departamentit të PC për të punuar me blloqe të firmave e prodhimeve të tjera. Një faktor tjetër që ndihmoi në zhvillimin e shpejtë të kompjuterave IBM PC ishte mungesa e sekretit dhe mënyra e ndërtimit të tyre. Çdo përdorues me fantazi mund të ndërtonte një pjesë të përmirësuar të kompjuterit dhe ta vendoste atë direkt në skemën mëmë pa patur asnjë vështirësi (nga mënyra e ndërtimit me blloqe e kompjuterit.) Në kohën e sotme falë zhvillimit të vrullshëm të elektronikës, komjuterat kane ndryshuar shumë nga ato të disa viteve më parë dhe vazhdojnë të ndryshojnë. Sot kompjuterat janë të pajisur me mikroprocesorë të shpejtë, kujtesa të mëdha e pajisje ndihmëse për përpunimin e zërit e të figurës (Multimedia).

Burimi: www.dielli.al
0

Zgjidhni sistemin e inekuacioneve me Google Chrome (M. Avancuar)

Shikoni këtë vsisteme inekuacioneshideo se si mund të caktojmë zonën e zgjidhjeve për një sistem inekuacionesh me dy të panjohura. Për të marrë zonën e zgjidhjeve,  inekuacionet duhet ti marrim me kah të kundërt sepse aplikacioni i chrome-s ngjyros zgjidhjen e inekuacionit.

 

 

 

0

Google Chrome, aplikacione të ndryshme. Mjafton të keni një adresë gmail.

apstoreGoogle Chrome ofron mundësinë për shumë aplikacione. Për këtë duhet të keni një llogari (adresë në gmail). Hapni store dhe zgjidhni sipas kategorive se çfar doni.

Shikoni videon më poshtë

0

Arkitektura e kompjuterit

Kursi. Informatikë. kryesoret per kompjuterin çfarë duhet të dini.