Video të bëra sot më 22 nëntor 2013 në Kolesjan (video 2)

Këtu i thonë "Kepi i katunit"