Problema të llogjikës. Rrencat

Qyteti i të drejtëve dhe qyteti i rrencave

Përfytyroni se jeni në një ishull i cili ka dy qytete. Njëri është qyteti i të drejtëve dhe tjetri qyteti i rrencave.  Banorët lëvizin lirisht në të dy qytetet, kështu ë që nuk mund ti dallosh se në cilin qytet banojnë. E zëmë se je në qytetin e të drejtë vë dhe bën pyetjen “A është qyteti i të drejtë ve (rrancave) përgjigja do të jetë e njejtë nga cilido banor, kështu që nuk mund të dallojmë se në cilin qytet jemi.

CILA ËSHTË PYETJA E PËRSHTATSHME QË DUHET TI BËJMË NJË NJË KALIMTARI TË RASTIT QË TË ZBULOJMË SE NË CILIN QYTET JEMI

Analizoni pyetjet që mund të bëni:

A është qyteti i të drejtëve ky?rrenc

A është ky qyteti i rrencave?

A jeni banor i qytetit të rrencave?

A jeni banor i qytetit të të drejtëve?

A jeni banor i këtij qyteti?

A jeni banor i qytetit tjetër?

Ajeni banor i këtij ishulli?