Ndertoni grafiket e funksioneve me google chrome

Nje menyre per ndertimin e grafikeve te funksioneve me chrome. Chrome te jep edhe mundesi te tjera ne shume fusha, jo vetem per grafiket por edhe  gjera te tjera.

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02 03 04 05 06 07 08 09