Archive for March, 2013

0

Me metodën e integrimit me pjesë gjeni sipërfaqet e kufizuara nga

a)vija me ekuacion y=lnx dhe boshti i abshisave për x në [2;4]

Read the rest of this entry »

0

Sipërfaqja e kufizuar nga grafikët e funksioneve y=f(x) dhe y=g(x)

1)  Figura kufizohet nga f(x)=x^{2}  dhe   g(x)=x^{2}-e^{x}  në segmentin \left [ -2;2 \right ] .

Read the rest of this entry »

0

Ushtrim për integralin e pacaktuar të (e) në fuqi (ax) shumzuar me cosx ose sinx

Le të jetë a numër real jo zero

a)Gjeni derivatin e funksionit f: y=e^{ax}\left ( Acosx+Bsinx \right )  ku A dhe B janë dy konstante reale

Read the rest of this entry »

0

Optimizo punën e PC tuaj.

Duke fshire te gjitha skedaret qe jane ne  C:\DOCUME~1\…….\LOCALS~1\Temp kompiuteri juaj do te punoje me mire. Njekohesisht eshte mire qe te beni defragmentin e C. Ne fund ristartoje PC. Shiko fotot me poshte.

Read the rest of this entry »

0

Bursa Studimi ne vende te ndryshme 2013-2014

Bursa studimi ne web-faqen e MASH  (kliko ketu)

Bursa University of Bologna, Itali

Afati: 31/03/2013

Niveli: Bachelor, Master

Dega: Te ndryshme

Web: http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/vademecum/GrantsUniboAction2.htm

Email: internationaldesk@unibo.it

Vendi: Itali | Gjuha: Angleze

Vienna Graduate School of Economics, Austri

Afati: 30/04/2013

Niveli: PhD

Dega: Ekonomi

Web: http://www.vgse.at/about-vgse/

Email: application@vgse.at

Vendi: Austri | Gjuha: Angleze