Archive for August, 2013

0

Instalo WordPress-in në kompiuterin personal duke përdorur WampServer

WampServer të lejon të përdorësh kompiuterin tënd si server lokal. Të lejon të konfigurosh Apache, MySQL dhe PHP në serverin lokal. WampServer është pa pagesë dhe të ndihmon të familjarizohesh me një server, për ta menaxhuar atë. Kështu mund të ndertosh një faqe interneti duke e shfaqur në kompiuterin personal, pastaj mund ta importosh tek faqja që ke në internet.

Read the rest of this entry »

0

Instaloni sistemin operativ ANDROID në Kompiuterin Tuaj

android5Ndiqni Këto Etapa për të instaluar Androidin në një PC

Read the rest of this entry »

0

Hyperloop projekti i ri i sistemit të transportit duke përdorur kapsula brenda një tubi.

hyperloopSiç kishte premtuar në fund të qershorit, Elon Musk ka publikuar detajet e projektit të ri Hyperloop.

Read the rest of this entry »

0

Njerëzit janë mërzitur në Tokë, duan të jetojnë në Mars

MARSIRreth 100 mijë persona kanë shprehur deri më tani dëshirën për të jetuar në planetin Mars.

Read the rest of this entry »

0

Si të hiqni Username në Skype?

2 3

Ka raste kur nuk duam të mbajmë Username të përdorur në Skype. Por si mund ta fshijmë atë? Kjo është fare e lehtë.

  1. Mjafton që të shkoni tek ‘’Run’’ pasi të klikoni mbi butonin ‘’Start’’.
  2.  Pasi të keni klikuar ‘’Run’’ shkruani %appdata%/skype
  3. Do ju hapet një  dosje me emrin Skype  dhe brenda saj do të jenë Usernamet e përdoruara nga ju .
  4. Shkoni tek Username që dëshironi të fshini dhe klikoni ‘’Delete”
  5. Mbyllni Skypen.
  6. Hapeni përsëri dhe tani ai Username nuk do të ekzistojë më!

 

0

Zbatime të derivatit

Tyrbja

1. Përafrimet e funksioneve

Për vlera shumë të vogla të Δx mund të shkruajmë 

Read the rest of this entry »

0

Kuptimi Gjeometrik i derivatit

Zemanta Related Posts ThumbnailTangjente në pikën A të grafikut të funksionit y=f(x) quhet drejtëza që kalon nëA dhe ka për koeficient këndor limitin e koeficientit këndor të prerses AM kur h→0.

k=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'(a)

Read the rest of this entry »

0

Rregullat e derivimit

Zemanta Related Posts Thumbnail

\left ( f+g \right )'=f'+g'

\left ( f\cdot g \right )'=f'\cdot g+f\cdot g'

Read the rest of this entry »

0

Metodat e integrimit

Zbatimi i tabelës së integraleve dhe vetive.

Read the rest of this entry »

0

Derivati. Kuptimi i Derivatit

tanxhentja** Nëse funksioni f:y=f(x) është i përcaktuar në një interval I dhe pika a pikë e këtij intervali atëherë me përkufizim derivat i funksionit në x=a quhet \lim_{\triangle x\rightarrow 0}\frac{f(a+\triangle x)-f(a)}{\triangle x}  nëse ekziston. Shënohet    f'(a)=\lim_{\triangle x\rightarrow 0}\frac{f(a+\triangle x)-f(a)}{\triangle x}  ose  \frac{df(a)}{dx}.  Në shumë raste është më e përshtatshme njehsimi me me anë të: \lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a) .

Në praktikë:

Pika materiale kryen levizje drejtevizore sipas ligjit S=S(t).  Në çastin 2s ajo ndodhet në pikën A dhe në çastin (2+Δt)s ndodhet në pikën B. Zhvendosja AB do të jetë  AB=S(2+Δt)-S(2).   Shpejtësia mesatare gjatë kësaj zhvendosje do të jetë \frac{AB}{\triangle t}=\frac{S(2+\triangle t)-S(2)}{\triangle t} Sa më e vogël që të jetë Δt aq më mirë shpejtësia mesatare i afrohet shpejtësisë në çastin 2s (në pikën A). Rrjedhimisht shpejtësia e çastit 2s do të jetë e barabartë me limitin e këtij raporti, pra me derivatin e funksionit S(t) në pikën t=2  me S'(2).

Le të jetë f një funksion i përcaktuar në një interval I dhe a, a+Δx dy numra nga ky interval. Shprehja v(a)=\frac{f(a+\triangle x)-f(a)}{\triangle x}  për a të fiksuar varet nga Δx dhe jep shpejtësinë mesatare të ndryshimit të vlerave të funksionit kur x kalon nga a në a+Δx. Limit i shpejtësisë mesatare kur Δx shkon në 0  jep derivatin e funksionit në pikën a (shpejtësinë e çastit). Derivati i funksionit në pikën x=a është shpejtësia e çastit e ndryshimit të vlerave të funksionit në këtë pikë.

Nëse zhvillimi i një procesi jepet me anë të një funksioni, shpejtësia e çastit e zhvillimit të procesit jepet si derivat i funksionit në këtë pikë (çast).