Archive for October, 2013

0

Historia e Kompjuterit

pcKompjuteri është një makinë llogaritëse e sofistikuar.
 

Read the rest of this entry »

0

Zgjidhni sistemin e inekuacioneve me Google Chrome (M. Avancuar)

Shikoni këtë vsisteme inekuacioneshideo se si mund të caktojmë zonën e zgjidhjeve për një sistem inekuacionesh me dy të panjohura.

Read the rest of this entry »

0

Faktorizimi i Polinomeve

Metodat për faktorizimin e polinomeve:

1)Nxjerrja e faktorit të përbashkët

20x^{3}y^{2}-4x^{2}y+8x^{2}y^{2}=4x^{2}y(5xy-1+2y)  .

Read the rest of this entry »

0

Google Chrome, aplikacione të ndryshme. Mjafton të keni një adresë gmail.

apstoreGoogle Chrome ofron mundësinë për shumë aplikacione.

Read the rest of this entry »

0

Arkitektura e kompjuterit

Kursi. Informatikë. kryesoret per kompjuterin çfarë duhet të dini.

Read the rest of this entry »

0

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.Zgjidhja

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.

Read the rest of this entry »

0

Formulat e Rëndësishme

Katrori i shumës: (a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}

Read the rest of this entry »

0

Monomet, Polinomet. Veprimet me polinome

polinomiDy shprehje janë identike në një bashkësi E nëse nuk kanë vlera të palejuara dhe për çdo vlerë të ndryshoreve i kanë vlerat përgjegjëse të barabarta.

Read the rest of this entry »

0

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.

1-Jepni me përshkrim bashkësitë:"uran korbi"

   a)Numrat realë  më të vegjël se 5 dhe më të mëdhenj se -2.

   b)Numrat irracional pozitivë

Read the rest of this entry »

0

Teorema. Teorema e anasjelltë

Teorema është një implikim logjik që mund të paraqitet në formën: “Në bashkësinë E n.q.se p(x) atëherë q(x)”.

p(x) është kushti i teoremës, ndërsa q(x) është përfundimi i teoremës, Kurse bashkësia E është mjedisi ku shëyrtohet teorema.

Read the rest of this entry »

0

Implikimi. Njëvlershmëria

implikimiImplikim i dy pohimeve p, q është pohimi i ri p\Rightarrow q  (lexohet p sjell q, nga p rrjedh q, p imlikon q, q rrjedhim logjik i p, nëse p atëherëq) i cili është i gabuar vetëm në rastin kur p i vërtetë dhe q i gabuar.

Read the rest of this entry »

0

Problema të llogjikës. Problemi i Kapuçëve

Lexoni këtë eksperiment:

Në një kuti janë 5 kapuçë 3 të kuq e 2 të bardhë. Tre personave pasi u janë lidhur sytë u janë vendosur nga një kapuç  në kokë. Janë vendosur njëri pas tjetrit dhe u janë zgjidhur sytë.Personi i TRETË shikon ngjyrat e kapuçëve të dy të parëve, i DYTI shikon vetëm ngjyrën e të parit ndërsa i PARI nuk shikon asnjë.

Read the rest of this entry »

0

Google mbështet Windows XP deri në vitin 2015

1

Po përdorni akoma Windows XP? Nëse po ,ju duhet ta përditësoni atë  sepse Microsoft së shpjeti nuk do ta mbështesë më Window XP dhe google gjithashtu.

Read the rest of this entry »

0

Piramidat!

1

Egjiptianët e lashtë i ndërtonin piramidat, varret, tempujt dhe pallatet me materiale ndërtimi mjaft të qëndrueshme.

Read the rest of this entry »

0

Paradokse të logjikës matematike.

kartoline2Në përgjithësi Paradokset janë përfundime të papranueshme që burojnë nga arsyetime në dukje të pranueshme.

Read the rest of this entry »

0

Konjunksioni, disnjnksioni i dy pohimeve (predikateve)

konjunk-disnjunksKonjunksion të dy pohimeve p, q quhet pohimi i ri p dhe q (pΛq) i cili është i vërtetë atëherë dhe vetëm atëherë kur të dy pohimet janë të vërteta.

Read the rest of this entry »

0

Sisteme të inekuacioneve të fuçisë së parë me dy ndryshore.

Hapat për zgjidhjen e sistemit të inekuacioneve:

1-Gjejmë zgjidhjen grafike të sejcilit inekuacion (duke lënë të pangjyrosur pjesën e planit që është zgjidhje për sejcilin)

Read the rest of this entry »

0

Pohimi, Mohimi, vlerat e vërtetësisë.Predikati

Pohim kemi quajtur atë fjali për të cilën thuhet me saktësi nëse është e vërtetë apo e gabuar.

Vlerat e vërtetësisë  shënohen V(vërtetë)  G(gabuar)

Read the rest of this entry »

0

Bashkësia Plotësuese (Avancuar)

Bashkësia Plotësuese

plotesiNë figurë bashkësia E është ndarë në dy nënbashkësi joprerëse A dhe B. Sejcila prej tyre quhet plotësuese e tjetrës në lidhje me E.

Read the rest of this entry »

0

Bashkësitë dhe numrat Realë.Ushtrime të zgjidhura(Avancuar)

Ushtrime të zgjidhura dhe udhëzime.

1.Vërtetoni pohimin A\subset B\Rightarrow A\cap B=A

(Kur dy bashkësi janë të barabarta)

Read the rest of this entry »