Archive for December, 2013

0

Pse zebrat kanë vija ?

1 2

Kjo është një ndër misteret më të vjetra të biologjise evolucionare. Read the rest of this entry »

0

Më 4 janar 2014 njerëzit do të notojnë në Tokë

astronautiAstronom britanik Patrik Mur hedh hipotezën s se më 4 janar 2014 ora 09:47 do të dobësohet e forca tërheqëse e Tokës. Read the rest of this entry »

0

Printeri 3D me çokollatë!

1 3 5 6 Read the rest of this entry »

0

Printerat 3D krijojnë Art!

1 Read the rest of this entry »

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.4

Ushtrim 1

Dihet që P(x+2)=2x^{3}-4x^{2}+2x+3. Gjeni mbetjen e pjesëtimit të P(x) me x-3. Read the rest of this entry »

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.3

Zemanta Related Posts ThumbnailUshtrim 1

Për gjithë vlerat e lejuara të x ka vend barazimi: \frac{x-7}{(x+1)(x-3)}=\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x-3} . Gjeni a dhe b. Read the rest of this entry »

0

Për ata që kanë humbur fletën e konfirmimit të llotarisë amerikane (kodin)

Për ata që kanë humbur fletën e konfirmimit të llotarisë amerikane. Mund ta riktheni atë. Shikoni instruksionet e mëposhtme.Hyni tek faqja https://www.dvlottery.state.gov Read the rest of this entry »

0

Treni që nuk ndalon asnjëherë!

1 2 Read the rest of this entry »

0

Ylberi I Diellit!

2 3 4 1

NASA ka treguar një imazh të pabesueshëm  që tregon ngjyrat e shumta që burojnë nga dielli në gjatësi vale , por nuk mund të shihen nga syri I njeriut! Read the rest of this entry »

0

Makina me kube!

1645 3

Një sipërmarrës  Australian dhe një “gjeni” i teknologjisë së lartë ka ndërtuar një makinë LEGO e cila mund të ecë dhe në rrugë. Read the rest of this entry »

0

Bashkësia e përcaktimit të funksionit. (Mat bazë). Ushtrime2

Gjeni bashkësinë e përcaktimit të funksioneve: 1) y=\frac{1}{\left | x \right |-5} , 2)y=\frac{1}{\left | x-5 \right |} , 3)y=\sqrt{\left | x \right |-2} , 4)y=\sqrt{4-\left | x \right |} . Read the rest of this entry »

0

Bashkësia e përcaktimit të funksionit. (Mat bazë). Ushtrime1

Gjeni bashkësinë e përcaktimit të funksionit:

1)y=\sqrt{1-\frac{1}{x}} ;  2) y=\frac{1}{(x-2)\sqrt{x-5}} ; 3) y=\sqrt{2x-8}+\sqrt{6-x} ; 4) Read the rest of this entry »

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.2

logjikaUshtrim 1

Turisti llogariti se nëse ai do të ecë me shpejtësi 4km/orë, atëherë ai do të vonohet për të arritur tek hoteli me 0,5 orë. Kurse nëse ai do të ecë me shpejtësi 5km/orë do të mbërrijë në hotel 6 minuta para kohës së caktuar. Në çfarë largësie është turisti nga hoteli. Read the rest of this entry »

0

Smarty Ring!

2 1

Smartwatches kanë qenë në shitje prej një periudhe prej 6 muajsh. Shitjet e larta kanë vënë në punë inxhinierët dhe ata kanë krijuar një tjetër  pajisje që mund të mbahet në dorë-një smartring (unazë) Read the rest of this entry »

0

Grafiku i funksionit numerik.Mënyra praktike e ndërtimit të grafikëve të disa funksioneve.


Bashkësia e gjithë pikave (x;f(x)) në planin kordinativ xOy quhet grafik i funksionit y=f(x), ku x\epsilon X.

Nëse na jepet grafiku i një funksioni atëherë: Read the rest of this entry »

0

Iluzioni Optik Cornsweet

 12

Duket qartë që këto dy blloqe nuk kanë ngjyra të njëjta , por po të vendosim njërin gisht përgjatë  qendrës së linjës, do të bllokonim pjesët e errëta dhe ato të lëhta , dhe sytë tane do të fillojnë të tregojnë të vërtetën! Read the rest of this entry »

0

Shprehjet me ndryshore. Ushtrime plotësuese për thellim. (Mat Avancuar) Udhëzime dhe Zgjidhje.1

Ushtrim 1

Vërtetoni që për çdo numër natyror:

a)Vlera e shprehjes (n+4)(n-1)-(n+8)(n-5) nuk varet nga n. Read the rest of this entry »

0

Kaskë e padukshme për biçikleta. Shpikja nga dy studentë suedezë

kaske per bicikletaBiçikleta është një nga elementët më të rëndësishme të jetës në Suedinë moderne. Të paktën 80% e popullsisë së këtij vendi e disponon mjetin me dy rrota dhe e përdor shpesh atë gjatë javës, qoftë për transport të shpejtë dhe efikas, qoftë për kënaqësi. Megjithatë, vetëm 1/3 e tyre mbajnë kaskë mbrojtëse teksa ecin rrugëve. Read the rest of this entry »

0

Relacioni. Funksioni. (Mat Bazë) Pjesa teorike

funksioni1Le të jenë  X dhe Y dy bashkësi të çfardoshme. Çdo lidhje ndrërmjet elementeve të bashkësisë X me elementet e bashkësisë Y përbën një Relacion ndërmjet tyre. Read the rest of this entry »

0

Planimetria. Ushtrime, shembuj.

ngjashmeria30Ushtrim 1

Tregoni pse janë të ngjashëm trekëndëshat në figurë. Gjeni x-in. Read the rest of this entry »