TESTE TË MATEMATIKËS Archive

0

Test për përsëritje pas pushimeve të vitit të ri. Kujtoni konceptet kryesore. Kl X-të

mat1 Read the rest of this entry »

0

Logjika. Test1(Mat Avancuar)

Kontrolloni njohuritë tuaja duke plotësuar testin e mëposhtëm:

1. Që një katërkëndësh të jetë drejtkëndësh MJAFTON që ai të jetë paralelogram me një kënd të drejtë.
Read the rest of this entry »

0

Planimetria TEST 1

ngjashmeria19

 

 

 

Read the rest of this entry »