Archive for June, 2013

0

Limiti i funksionit Matura 2013. Forma e pacaktuar ∞-∞,∞/∞,0/0

Gjeni limitet:

a)\lim_{x\rightarrow -\infty }\left ( \sqrt{x^{2}+1}+x \right )

b) \lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{x^{2}+1}-1}{\sqrt{x^{2}+16}-4}

c) \lim_{x\rightarrow +\infty }\frac{\sqrt{x^{2}+1}+\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^{3}+x}-x}

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Test 4 Mat Avancuar.

Shkarkoni testin Nr4. per maturantet e matures 2013. Shkarkoje KETU

0

Konsultime Mat avancuar 26.06.2013. Limiti 1

Gjeni limitet:  

a) \lim_{x\rightarrow 0}\frac{2cosx\left ( 1-cosx \right )}{sin^{2}x}  

b) \lim_{x\rightarrow 0}\frac{cos3x-cosx}{cosx-1}  

c)\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1-cos^{2}x}{x\cdot sinx} 

d)\lim_{x\rightarrow \frac{\pi }{2}}\frac{\pi -2x}{cosx}   

e)\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{1+xsinx}-\sqrt{cos2x}}{tg^{2}x}

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar Funksioni i anasjellte. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

Nese per nje funksion relacioni i anasjellte i tij eshte funksion, atehere themi ai se ka funksion te anasjellte.

KNM qe nje funksion te kete funx te anasjellte eshte qe ai te jete bijeksion. Pra per te provuar se funksioni ka te anasjellte do te provojme se ai eshte bijeksion.

1.Tregoni se funksioni  y=\frac{1}{3}2^{x-1}  eshte bijeksion i BP   (E)  ne BV  (F)  te tij. Gjeni formulen per funksionin e anasjellte.

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar Funksioni injektiv, syrjektiv. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

Funksioni f:X\rightarrow Y  quhet bijektiv vetem nese ai eshte njeheresh edhe injektiv edhe syrjektiv.

y=f(x)  bijeksion \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \forall x_{1},x_{2}\epsilon X,x_{1}\neq x_{2}\Rightarrow f(x_{1})\neq f(x_{2})\\ \forall b\epsilon Y,\exists x_{1}\epsilon X, qe, f(x_{1})=b \end{matrix}\right.  ,me fjale,  fytyra te ndryshme kane shembellime te ndryshme, dhe çdo element i bashkesise se mbarimit eshte vlere e funksionit.  (ndryshe pasqyrim nje per nje)

1.Tregoni se funksioni y=\frac{a}{x}  eshte bijeksion i R^{*} ne R^{*}(a\neq 0)

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar Funksioni joperiodik Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Tregoni se funksionet e meposhtme nuk jane periodike. a)y=cos(x)^{2}   b)y=sin\sqrt{x}     c)y=sin\left | x \right | 

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar Funksioni periodik Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Gjeni perioden e funksioneve te meposhtme: a)y=sinx\cdot cosx   b)y=2cos^{2}x-1 , c)y=sin^{2}x   d)y=\frac{cosx}{sinx}   

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 21 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Ne drejtezen d:\frac{x}{1}=\frac{y+7}{2}=\frac{z-3}{-1}  te gjendet pika me e afert me piken A(3,2,6)

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 20/1 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

**Numri \left ( \vec{a}X\vec{b} \right )\cdot \vec{c}   quhet prodhim i perzier i tre vektoreve.

**Kur vektoret jepen ne kordinata prodhimi i perzier gjendet duke llogaritur percaktorin qe ka per shtylla kordinatat e tre vektoreve.

**Vlera absolute e prodhimit te perzier te tre vektoreve eshte e barabarte me vellimin e paralelopipedit te ndertuar mbi keta vektore. 

**VO Nese vektoret jane ne te njejtin plan atehere nuk formohet paralelopiped, prandaj prodhimi do te jete zero.

**KNM Qe tre vektore te jene bashkeplanare eshte qe prodhimi i perzier i tyre te jete zero.

1.Te gjendet vellimi i piramides me kulme  A(2;1;-2), B(3;3;3), C(1;1;2) dhe D(-1;-2;-3)

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 20 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Jepet trekendeshi me kulme A(2;1;1), B(3;-2;2) dhe C(0;3;-1). Te gjendet gjatesia e mesores BM.

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 19 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Drejtekendeshi ABCD me brinje AB=6cm dhe BC=8cm perthyhet sipas diagonales AC ne menyre qe planet (ACB) dhe (ACD) te jene pingule. Gjeni largesen e re midis pikave B dhe D.

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

Konsultimet Mat avancuar 18 qershor. Ushtrime te zgjidhura dhe udhezime.

1.Jepet rrethi me qender origjinen e kordinatave dhe me rreze 1 njesi. Gjeni bashkesine e pikave te planit nga te cilat ky rreth shihet ne kend te drejte.

zgjidhje

Read the rest of this entry »

0

LinuxMint. Alternativë fantastike

0

Nexus 7. Gjenerata e dyte shume shpejt ne treg.

Në muajt e fundit po flitet për ardhjen e mundshme të një brezi të dytë për tabletin Nexus 7 , i cili i ka munguar Google I / O që nga maj 2013. Kjo nuk do të thotë, megjithatë, se grupi i Mountain View  braktisi projektin, duke pasur parasysh edhe pritjen e mirë të  produktit nga publiku në verë 2012 në bashkëpunim me ASUS.  Është kthyer me fjalë se do të dalë në treg që në korrik.

Read the rest of this entry »

0

Interneti, ja sesi shumë shpejt do bëhet njësh me botën reale

“Centre of Microsystems” në Belgjikë ka projektuar lente që do të kenë funksione të njëjtë me “smartphone”-ët.

Read the rest of this entry »

0

Google fton njerëz në programin Glass Explorer

Google Glass është një nga ato projektet që edhe deri para disa vitesh, nuk besohej se do të ishte i mundur.

Me anë të një postimi në Google +, motori i kërkimit tregon se do më shumë aplikantë të përfshihen në këtë projekt.

Read the rest of this entry »

0

Shkollimi i lartë në internet

Interneti ka ndryshuar tashmë thellësisht botën e muzikës, industrinë e botimeve, gazetarinë, tregtinë dhe biznese të tjera. Një fushë tjetër që mund të pësojë transformim prej revolucionit dixhital është mësimdhënia në universitete. Tani, kolegjet amerikane po përballen me një “stuhi perfekte” problemesh, me kostot në rritje të shkollimit, mundësitë jo të shumta për të diplomuarit dhe me punëdhënësit që ankohen se nuk mund të gjejnë punonjës të mjaftueshëm me aftësitë teknike kryesore. Një zgjidhje mund të gjendet pikërisht tek rritja e numrit dhe e cilësisë së leksioneve në internet.

Read the rest of this entry »

0

LaMP, mësoni një gjuhë të huaj me anë të filmave dhe titrave në YouTube

LaMP (Lingual Media Player) është një program i thjeshtë për të mësuar një gjuhë të re duke shikuar video, njëra nga rrugët më efikase për ta mësuar një gjuhë të huaj.

Programi paraqet titrat e gjuhës së huaj për ndonjë film të cilin e vendosni në lëshuesin mediatik ose videot që i zgjidhni nga YouTube.

Për ta përdorur LaMP, klikoni në folderin Video File për të hapur një video, pastaj shtoni skedarin me titra të cilat dëshironi t’i shihni (mund të gjendet në nënfolderin e folderit për gjuhët e videos). Ju mund të paraqitni dy palë titra në të njëjtën kohë: Për shembull, gjuha të cilën jeni duke e mësuar dhe gjuha juaj amtare. LaMP mbështet shumë gjuhë, nga arabishtja, e deri te gjuha vietnameze.

Read the rest of this entry »

0

Ç’lidhje Ka Software-i i Lirë Me Arsimin?

maturaLiria e software-it ka një rol veçanërisht të rëndësishëm në arsim. Institucionet arsimore të të gjithave shkallëve do të duhej të përdornin dhe të jepnin mësim Software-in e Lirë ngaqë është i vetmi software që u lejon të përmbushin misionin e tyre thelbësor:

Përhapjen e dijes njerëzore dhe përgatitjen e nxënësve për të qenë anëtarë të denjë të bashkësisë së tyre

Read the rest of this entry »

0

Ç’është GNU-ja?

Foto ekrani nga GNU-ja
Ç’është GNU-ja?
GNU është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është software i lirë—respekton lirinë tuaj. Mundeni të instaloni versione të GNU-së (më saktë, sisteme GNU/Linux) që janë krejtësisht software të lirë. Më shumë shikoni www.gnu.org

 

Read the rest of this entry »