Archive for November, 2013

0

Planimetria TEST 1

Në pohimet e mëposhtme dalloni ato që janë të vërteta dhe ato që janë të gabuara. (V e vërtetë, G e gabuar)

Read the rest of this entry »

0

Ushtrime të zgjidhura dhe udhëzime. Simetria e shumëkëndëshave të rregullt.

Ushtrim 1

Në figurë ABCD është katror dhe MNP është trekëndësh barabrinjës. sipërfaqja e pjesës së ngjyrosur është 3 hërë më e madhe se sipërfaqja e trekëndëshit MNP. Të gjendet brinja e katrorit nëse MN=2cm.

Read the rest of this entry »

0

Simetria e Shumëkëndëshave të rregullt. Ushtrime, Udhëzime.

Ushtrim 1

Në një rreth me rreze 4cm është brendashkruar një trekëndësh barabrinjës dhe mbi njërën brinjë të tij është ndërtuar një katror. Të gjendet rrezja e rrethit jashtëshkruar katrorit.

Read the rest of this entry »

0

Ndërtimi i shumëkëndëshave të rregullt. Udhëzime për ushtrimet.

Ushtrim 1

Të vërtetohet se diagonalet e peskëndëshit të rregullt janë të barabarta.

Shqyrtojmë 5 trekëndëshat dybrinjënjëshëm që formohen. Rasti i parë i kongruencës…etj.

Read the rest of this entry »

0

Ndërtimi dhe simetria e shumëkëndëshave të rregullt

NDËRTIMI

Këtu do të keni mënyrat se si ndërtohen disa prej shumëkëndëshave të rregullt.

Read the rest of this entry »

0

Vetitë e shumëkëndëshave të rregullt.

Çdo shumëkëndëshi të rregullt i jashtëshkruhet dhe brendashkruhet rrethi. Të dy rrathët kanë të njejtën qendër, e cila quhet qendër e shumëkëndëshit.

Read the rest of this entry »

0

Shikoni Tokën në kohë reale

Kamerat e kualitetit HD të cilat do të vendosën në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës, do t`u krijojnë mundësinë banorëve të Tokës që të shikojnë Planetin e tyre, me anë të video-xhirimeve që këto kamera do të realizojnë dhe do të dërgojnë në tokë.

Read the rest of this entry »

0

Shumëkëndëshat e rregullt (M. Bazë)

Në se një shumëkëndësh i mysët i ka brinjët dhe këndet kongruente atëherë ai quhet i rregullt.

Read the rest of this entry »

0

Ja ku dominon sistemi operativ Linux

Sapo është publikuar lista me 500 superkompjuterët kryesorë në botë dhe vihet re se në krye të saj renditet Tianhe-2,

Read the rest of this entry »

0

Si e shfaq Facebook-u listën tuaj të miqve edhe në qoftë se ajo është private

Facebook-u ju premton që ju jeni personi që mund ta kontrollojnë listën e miqve tuaj, por kjo mund të mos jetë gjithmonë e vërtetë.

Read the rest of this entry »

0

FitBolt ju ndihmon me këshilla për shëndetin tuaj

Web/Chrome/Firefox/Windows: Nuk ka rëndësi se sa herë e dëgjojmë që qëndrimi ulur tërë ditën është duke na “mbytur” neve, gjatë një dite të lodhshme pune është e vështirë të mbahet në mend marrja e pushimeve për të cilat mund të kemi nevojë.

Read the rest of this entry »

0

Zbatime të ngjashmërisë.Udhëzime 2.

Ushtrim 1

Në figurë jepen AD=5, BD=15 dhe AC=25cm. Gjeni AE.

Read the rest of this entry »

0

Zbatime të ngjashmërisë së trekëndëshave. Udhëzime1.

Ushtrim 1

Në trekëndëshin me bazë AB=48cm dhe lartësi CH=16cm është brendashkruar drejtëkëndëshiMNPQ në të cilin MN:MQ=9:5. Të gjenden MN dhe MQ.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave. Ushtrime 2

Ushtrim 4

Në figurë BD është përgjysmore e këndit B. Jepet DE//BC;  DF//AB; AB=4,5cm dhe BC=9cm. Të vërtetohet se katërkëndëshi BFDE është romb. Të gjendet perimetri i tij.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave. Ushtrime 1

Ushtrim1

Brinjët e një trekëndëshi rrinë si 2:5:6. Perimetri i një trekëndëshi të ngjashëm me të është 78cm. Të gjenden brinjët e trekëndëshit të dytë.

Read the rest of this entry »

0

Kush ishte matematikani i parë

Historia nuk i ka ruajtur emrat e “zgjidhësve” të problemave, as të egjiptianëve të lashtë, as të babilonasve. Të parin matematikan duhet ta kërkojmë ndër grekët e lashtë.

Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave

Përkufizimi: Dy trekëndësha quhen të ngjashëm nëse kanë këndet përkatësisht kongruente dhe brinjët homologe të përpjesshme.

Read the rest of this entry »

0

Ushtrime. Kongruenca e trekëndëshave. Udhëzime.

Ushtrim1

Në figurë jepet MA=MB dhe MC=MD. Të vërtetohet se AD=BC

Read the rest of this entry »

0

Kongruenca e trekëndëshave kënddrejtë. Udhëzime.

Për trekëndëshat kënddrejtë rastet e kongruencës bëhen 4 dhe që dy trekëndësha kënddrejtë të jenë kongruentë mjafton të kenë përkatësisht nga dy elemente kongruente. (katetet, katet kënd, katet hipotenuzë dhe kënd hipotenuzë) Me përjashtim të rastit kënd i ngushtë-kënd i ngushtë.

Read the rest of this entry »

0

Dëshironi të dini se cilat janë linqet që po bëjnë xhiron e botës në Facebook dhe Twitter!

Dëshironi të dini se cilat janë linqet që po bëjnë xhiron e botës në Facebook dhe Twitter, pra, ato që po shpërndahen më shumë?

Read the rest of this entry »