TESTE TË MATEMATIKËS Archive

0

Test për përsëritje pas pushimeve të vitit të ri. Kujtoni konceptet kryesore. Kl X-të

Read the rest of this entry »

0

Logjika. Test1(Mat Avancuar)

Kontrolloni njohuritë tuaja duke plotësuar testin e mëposhtëm:

Read the rest of this entry »

0

Planimetria TEST 1

Në pohimet e mëposhtme dalloni ato që janë të vërteta dhe ato që janë të gabuara. (V e vërtetë, G e gabuar)

Read the rest of this entry »