INFORMATIKË Archive

0

Sistemet e numërimit

Sistemi që përdorim në jetën e përditëshme është sistemi dhjetor i numërimit.

Read the rest of this entry »

0

Historia e Kompjuterit

Kompjuteri është një makinë llogaritëse e sofistikuar. Zanafillën e saj historia e makinave llogaritëse e ka kohë më parë. Si datë fillimi të shpikjes së kompjuterave mund të përmendim vitin 1673. Në këtë vit matematikani i njohur Leibnic i shtyrë nga nevojat e atëhershme ushtarake arriti të ndërtojë një makinë të sofistikuar për atë kohë që u quajt arifmometër.

Read the rest of this entry »