0

Ushtrim për integralin e pacaktuar të (e) në fuqi (ax) shumzuar me cosx ose sinx

Le të jetë a numër real jo zero

a)Gjeni derivatin e funksionit f: y=e^{ax}\left ( Acosx+Bsinx \right )  ku A dhe B janë dy konstante reale

b)Nxirrni prej këtej primitivat e funksioneve  g: y=e^{ax}cosx  dhe h:y=e^{ax}sinx.

Zgjidhje

Read the rest of this entry »