DIZENJIME TE REJA PËR T’U RIKTHYER GJALLËRINË QYTETEVE !

Për ndërtimin e ndërtesave urbane përdoren materiale të ndryshme të cilat shkaktojnë ndotje. “Ne na nevojiten mendime vizionare për të krijuar dizenjime të qëndrueshme të cilat shkojnë me mjedisin përreth”- shkruan arkitekti Neil Spiller.

Nga mesi i këtij shekulli, qytet do të jenë më të nxehta , do të ketë një ndryshim dramatik në mot  dhe ato do të jenë më të zhurmshëm .

Por ka një problem. Qytetet jo vetëm që janë përgjegjëse per 40% të karbonit por gjithashtu ndikojnë ne motin konstant.Ndërtesat tona janë të dizenjuara për thatësi dhe lagështira do ti prishte ato.Arkitektura moderne është dizenjuar vetëm për shtëpi për njerëz dhe jo forma të tjera të jetës, dhe prandaj nuk ndihmojnë thelbësisht biodiversitetin.

Prandaj, ne duhet të mendojmë në lidhje me arkitekturën shumë ndryshe. Ne duhet të kërkojmë  për modele të reja për ndërtimin e ndërtesave, si dhe të kërkojmë  për përmirësime në proceset aktuale tona industriale. Tashmë dizenjuesit dhe arkitektët janë dukë u njohur më  shumë me dizenjimin ekologjik urban. Këto ndërtime janë akoma të reja dhe mind t’i përgjigjen kërkesave urbanistike.

Ne kemi nevojë për një gamë edhe më të madhe  të qasjeve për të mundësuar që qytetet tona t’iu përgjigjen sfidave të mundshme – disa prej të cilave mund të jenë të përhershme, të tilla si  rritja e nivelit të  detit etj.

Ne hulumtojmë në fusha të ndryshme si biologjia sintetike , teoria digjitale surreale ,  filmi dhe animacioni , ndërveprime dizenjuese etj. Agjenda jonë është e ilustruar më se miri nga koncepti i Lars Lerup “e makinës bull” ku  Pamplona Running e ceremonisë  Bull është e përshkruar si një  grup i lirshëm dhe evolucionar  ndërmjet teknologjisë , kafshëve dhe njerëzve  dhe se si ata veprojnë me njëri –tjetrin. Ai propozon materiale  të tjera ndërtimi  të cilat krijojnë mundësi të reja përmes strukturës së tyre fluide dhe thotë se arkitektura duhet të rimendohët nga arkitektët. Ndërveprimet midis këtyre elementëve dinamike  sigurojnë një rrugë të re për të menduar për dizenjimin .Arkitektura e përditshme është duke u ri-imagjinuar në të gjithë botën. Për shembull, është ura Paik Nam June Media mbi një lumë,  i propozuar për  kalimin  në Seul të Koresë së Jugut Ky dizajn i guximshëm do të jetë shumë më tepër se një urë, duke  përfshirë  në formën e saj të madhe një park, një qendër tregtare, sallat e konferencave dhe një muze. Panele diellore në krye të strukturës së do të gjenerojë energji. Këto koncepte të na lejojë të shohim urat  në mënyra të reja – jo vetëm si një metodë e kalimit të pengesave natyrore, por si një lloj i ri i strukturës për të jetuar dhe punuar.

Në vend të ndërtimit të  ndërtesave nga materialet inerte të transportuara në të gjithë botën, njerëzit janë duke eksploruar teknologji që mund të transformojnë një grup të substancave në një tjetër në një vend ndërtimi. Për shembull, Markus Kayser është duke transformuar rërën në xham duke përdorur një SINTER diellore, e cila fokuson rrezet e diellit për të krijuar xham vullkanik. Proceset transformuese të tjera përfshijnë tulla shtypura te Ginger Krieg Dosier e guret  ranore  të prodhuar për ndërtim .

Ka shumë të panjohura në projekt, por duke i kufizuar mendimet tona, ne kufizojnë arkitekturën dhe aftësinë e saj për të reaguar ndaj provave  dhe ato që sjell  një e  ardhme sfiduese. Arkitektura jonë e shekullit të 21 është duke zhvilluar teorinë, përcaktimin e mjeteve  dhe një infrastrukturë që do të mundësojë që  brezi i ardhshëm i arkitektëve të merren  me të panjohurën. Përdorimi i modeleve të reja të projektimit, teknologjive dhe materialevedfo të ndihmojë   për t’i shpëtuar lidhjet e proceseve prodhuese industriale si forcë shtytëse për zhvillimin njerëzor. Asgjë nuk është e pamundur!

Burimi:http://www.bbc.com/