Optimizoje faqen WordPress me 4 hapa

  1. Instalo vetëm pluginsat kryesorë

Eshtë e rëndësishme të instalojmë vetëm pluginsat për të cilët vërtetë kemi nevojë, mënyrë që të mos mbingarkojmë bazën e të dhënave, dhe pastaj të ngadalësojë faqen tonë wordpress.

  1. Përdorni disa pluginsa që të përshpejtojë faqen tonë të internetit

Dy pluginsa të wordpress-it lejojnë që të ruajnë të gjitha faqet e sitit tonë, dhe kur përdoruesi ka nevojë për to, ato do te ngarkohen shume më shpejt. Ato janë W3 Total Cache ose Super cache 

  1. Mos vendosni shumë fotografi

Nëpër artikuj duhet të vendosni vetëm fotot kryesore, dhe është mirë që ato të përpunohen paraprakisht me fotoshop ose ndonjë program tjetër

  1. Përdor vetëm widgeds kryesorë.

Shumë shpesh vendosim në Sidebar një numër të madh widgets, është mirë të vendosim fillimisht çfarë duan lexuesit tonë dhe pastaj të bëjmë lidhjen. (Linqet, rrjetet sociale, artikujt më të mirë…)