NiftySplit.

Laptopët më modernë LCD dhe monitorët e kompjuterave janë jashëzakonisht të gjerë dhe kur ju hapni një faqe Web në kompjuter ajo është shumë e ngushtë në krahasim me  madhësinë e ekranit dhe kjo është diçka që nuk shkon kur e sheh.

Ndërsa ju e shikoni një faqe në shumë të tjera ju do të vini re disa hapësira të bardha të papërdoruara në të dyja anët. Sigurisht  ju mund të mbani dy shfletues të hapur njëkohësisht (browser) , por tani Windows ju jep mundësinë  që ta ndani atë në dy gjysma të barabarta. NiftySplit është një shfletues  që sjell idenë e tij në Google chrome –me përdorim të dyfishtë. Mënyra më e mirë për ta shpjeguar atë është të tregojmë se si funksionon.Pasi të insalosh NiftySplit , hapni një faqe si p.sh PC World. Gjeni diçka për të lexuar dhe klikoni me të djathtën Open as NiftySplit window. NiftySplit  menjëherë do ta ndajë Google Chrome në dy pjesë , në të majtën origjinalia dhe në të djathtën faqja tjetër.Çfarë ka më tëpër është se tani lidhjet në dritaren origjinale punojnë në mënyrë dinamike. Klikoni në ndonjë link dhe ju menjëherë  do të shikoni se e njëjta gjë ndodhi dhe në faqen në të djathtë.

Burimi: http://www.pcworld.com/