A do të bëhet interneti i vetëdijshëm?

Interneti është një formë e re e jetës që tregon shenjat e para të inteligjencës. Kështu thotë shkencëtari I trurit  Jeff Stibel. Ai argumenton se instalime elektrike fizike e internetit është pak a shumë si një tru rudimentarë dhe disa nga veprimet dhe bashkëveprimet që ndodhin në të janë të ngjashme me proceset që ne shohim në tru.

Në të njëjtën kohë, thotë ai, është i detyruar t’I bëjë  njerëzit që të bashkëveprojnë dhe të mendojnë në mënyra të reja dhe të ndryshme.

Por, ai thotë  pwr BBC, ky është vetëm fillimi.Interneti është vetëm do të bëhet gjithnjë e më shumë inteligjent, duke ndryshuar njerëzit dhe shoqërinë në mënyra të cilat ne ende nuk jemi  në gjendje t’i kuptojmë.

Burimi:http://www.bbc.com