Kërcënimi në Oqeanin Atlantik!

Një ekspeditë e berë në brendësinë e oqeanit Atlantik zbuloi se një numër i madh peshqish luanë po drejtohen drejt vijës bregdetare të Atlantikut. Edhe më shqetësiues për shkencëtarët  është se peshqit luanë të gjetur janë të mëdhenj, që do të thotë se ata riprodhohen lehtë dhe mund të  arrijnë në thellësi të ndryshme. Kjo ishte ekspedita e parë që u  mor vetëm me akzaminimin e peshqve luanë.

“ Ne pritnim që të jetonin peshq luane aty por numri i tyre ishte i papritur -thotë Stephanie Green, një studiues në universitetin e Oregon State i cili mori pjesë në hulumtim. Nuk e pritnim një gje të tillë”. Peshqit luanë  të cilet janë të  Oqeanit  Paqësor, janë futur aksidentalisht në Atlantik në 1990.Peshku nuk kanë kontrolle të natyrshme mbi popullsinë e tyre në Atlantikun, dhe studimet e mëparshme kanë treguar peshqit luanë  mund të zvogëlojnë popullsinë vendase  te peshqve mbi  80% .

“Një peshk luan mund të hajë të gjithë peshqit që jane më të vegjël se ata prandaj kjo gjë është shumë shqetësuese”-thotë Green.

Burimi:http://www.webpronews.com