Kongruenca e trekëndëshave.Pjesa teorike

Pjesa teorike që duhet të dihet.

1-Përkufizimi: Dy trekëndësha quhen kongruentë kur kanë brinjët dhe këndet përkatësisht kongruente.

2-Rastet e kongruencës së trekëndëshave janë kushte të mjaftueshme që dy trekëndësha të jenë kongruentë.

Që dy trekëndësha të jenë kongruentë MJAFTON QË:

   I)të kenë nga dy brinjë dhe këndin ndërmjet tyre përkatësisht kongruente (BKB)

   II)të kenë nga dy kënde dhe brinjën ndërmjet tyre përkatësisht kongruente (KBK)

   III)të kenë brinjët përkatësisht kongruente (BBB)

3-Për trekëndëshat kënddrejtë

Që dy trekëndësha kënddrejtë të jenë kongruentë MJAFTON QË:

   I)të kenë katetet përkatësisht kongruente

   II)të kenë nga një katët dhe nga një kënd të ngushtë përkatësisht kongruente

   III)të kenë hipotenuzat dhe nganjë kënd të ngushtë përkatësisht kongruente

   IV)të kenë hipotenuzat dhe nga një katet përkatësisht kongruente