Ngjashmëria e trekëndëshave. Detyrë Kontrolli

Detyra e kontrollit për nxënësit e klasave ta X-ta.

Ngjashmëria e trekëndëshave. Pjestimi i polinomit me x-c. Kliko KËTU për të parë ushtrimet sipas grupeve.   

Zgjidhja GRUPI A. Kliko KËTU

Zgjidhja GRUPI B. Kliko KËTU

Zgjidhja GRUPI C. Kliko KËTU