Thënie për matematikën!

 

optical-illusion2Matematika është një motivuese  e shkëlqyeshme  për të gjithë njerëzit.. sepse karriera e saj fillon me zero,  por nuk mbaron asnjëherë.

Nëse njerëzit nuk besojnë se matematika është e thjeshtë , kjo ndodh sepse  ata nuk e kuptojnë se sa e komplikuar është jeta!

Mendjet e vogla diskutojnë personat. Mendjet mesatare shqyrtojnë ngjarje! Mendjet  e medha shqyrtojnë idetë! Mendjet shumë të mëdha shqyrtojnë matematikën!

Mësuesit e vjetër të matematikës nuk vdesin asnjëherë .. ata thjeshtë  shkojnë drejt infinitit!

 Matematika-Mbreti I Arteve  dhe Mbretëresa e Shkencave!

 Matematika është arti që u jep të njëjtin emër gjërave të ndryshmë!

 Të gjithë e dinë që një gjë është  e parealizueshme ,  derisa arrin një që nuk e di dhe e realizon.

 Matematika është gjuha që Zoti përdori për te shkruajtur universin.

 Matematika është shkruajtur për matematicienët.

  Matematika është mbretëresha e shkencave dhe aritmetika është mbretëresha e matematikës

 Matematika nuk përmban vetëm të vërtetën por edhe bukurinë supreme, bukuri e ftohtë dhe e rreptë si ajo e shkrimit. 

 Velzat e frymarrjes së Aritmetikës janë : Ambicioni, Hutimi, Keqtrajtimi dhe Tallja.

 Numri është ligji i Universit.

  E shkuara është një e dhënë matematikore, e tashmja është variabël dhe e ardhmja është e panjohur që varet nga vetja.

 Natyra flet me gjuhen e matematikes ; germat e kesaj gjuhe jane rrathët trekendeshat dhe figurat e tjera matematikore..

 Burimi: http://www.m4maths.com ; http://www.brainyquote.com