Fletorja që nuk mbaron asnjëherë!

Disa studentë nga Universiteti Bradford kanë dizenjuar një fletore që mund të ripërdoret herë pas here.

E quajtur Esquoia ajo mund të fshihet shumë lehtë me një gomë apo më një letër dhe pa lënë asnjë shenjë boje në të. Ky model është ndikuar nga tabelat e bardha. Fletorja Esquoia përveç të tjerave gjithashtu është rezistente ndaj ujit. Skuadra e studentëve tashmë po pregatiten për prodhimin e tyre.

Burimi: http://www.dailymail.co.uk