A është kjo loja gjigante Jenga?!

Në pamje të parë ky koleksion i kontejnerëve me ngjyra duket më shumë si një lojë Jenga se një hotel.

Por ndryshe nga loja mjaft e populluar e blloqeve të drurit , struktura nuk ka për qëllim që të bjerë mbi të, por në vend të kësaj ofron një dizajn fleksibël për një hotel që mund të rritet, tkurret dhe vazhdimisht ndryshojë.

Hoteli Hive-Inn është dizenjuar për tu transformuar në dhoma për anijet, ku kombinohen strehimi me reklamat. Dizenjimi i ndërtesës , lejon lëvizjen ekontinjerëve brenda dhe jashtë pa prishur kontinjerët e tjerë .

Burimi: http://www.dailymail.co.uk/