Lentet e kontaktit nga Google!

1Për ofrimin e lenteve të kontaktit nga google është folur që para 2 vitesh.

Lentet e kontaktit të Google kanë të bëjnë me shëndetin -sidomos për mbajtjen në nivel ë glukozës për diabetikët!Lentet e kontaktit “smart”, shërbejnë për të monitoruar diabetin që godet 1 person në 19 në mbarë botën.Lentja përdor një qark të vogël wireless dhe një sensor glukoze në miniaturë, të instaluar mes dy shtresave të saj. Kompania deklaron se po punon edhe për integrimin e disa dritave LED, që do të ndriçojnë për të treguar se niveli i glukozës ka kaluar kufirin e duhur.

Burimi:http://www.webpronews.com/