Ora që nuk tregon kohën!

1 2 3Pajisja që nuk përmban numra dhe as akrepë , vjen për t’iu tregua menyrën se si ka kaluar dita juaj , duke u dridhur çdo pesë minuta.

Ndryshe nga orët e tjera, ora “Durr”  jep lajmërime për të njoftuar përdoruesin që mund të kishte shpenzuar më pak ose më shumë kohë  në detyrat e tij  përditshme. Dizenjuesit Oslo e krijuan orën Durr duke u bazuar  tek Aaron Souppouris te The Verge.  

Pas një bisede se sa shpejt kishte kaluar dita e tyre ne zyrë , ata menduan  nëse ekzistonte ndonjë mënyrë  që të mund të mbanin gjurmët e kohës dhe më pas ta  e krijuan Durr vetëm në gjysmë ore. Grupi i parë i 50 orëve  £ 75 është shitur në më pak se 6 javë.

Burimi:http://www.dailymail.co.uk/