Përbërësit kimikë të lëndës së gjallë.

  Harta e koncepteve të përbërësve kimikë të lëndës së gjallë. Lënda e gjallë përbëhet nga lëndë organike dhe inorganike.. Tek lëndët organike përfshihen sheqernat , yndyrnat, proteinat dhe acidet nukleike (ADN dhe ARN), ndërsa tek lëndët inorganike përfshihen : uji , kripërat minerale , makro dhe mikroelementët.