Qytetet e krijuara nga Google, Facebook dhe Apple!

Një dizenjues shpalos vizionin e tij , në lidhje me paraqitjen e qyteteve ,nëse  ato do të ishin krijuar nga Google , Apple dhe Facebook.

Vizioni i Alfred Twu fokusohet në Google , Apple , Facebook dhe Artet Elektronike. Ai ka përdorur  një hapësirë të përgjithshme thjesht sa për ti treguar  si modele.

Alfred Twu donte të  tregonte se si do të ishte nëse kompanitë e San Franciskos do tu siguronin strehim punonjësve në vend.Për Facebook ai ka projektuar 9400 banesa në  Menlo Park, Kaliforni . Vizioni i iTown i dedikohet punonjësve të Apple ku  ndërtesa kryesore ka formën e një rrethi  dhe anash saj vendosen ndërtesat e tjera në formë blloqesh.

 Në fakt kjo  duket se do të bëhet realitet. Në 2016 Sao Paulo’s Vila Olimpia po planifikon të ndërtojë ndërtesa të mëdha me apartemente të vogla për punonjësit e Google, Intel, Microsoft, dhe Unilever.

Burimi:http://www.dailymail.co.uk/