Si të shmangësh klikimet jo të dëshiruara të mouse.

Aftësia  që ken ë kompjuter nganjëherë ka një anë të keqe për arsye se nganjëherë ti punon shumë shpejt dhe fut veten ne telashe.

P.sh : Përdoruesi mban shumë dritare të hapura  njëra pas tjetrëes dhe ka shumë raste kur ai do të klikojë mbi një tab por ai është shumë afër me butonin ‘’X’’ dhe ka raste kur klikojmë  mbi atë buton ‘’X’’.

Ëindoës maksimizon ikonat kur  shigjeta afrohet tek butoni por përsëri në ka raste kur e mbyllim atë dritare.

Këto klikime aksidentale shpesh herë mund t’ju prishin punën e disa orëve dhe tju shkaktojnë lodhje më të shumtë!

Por fatmirësisht është një mënyrë për ta zgjidhur një problem të tillë. Nëse ju e dërgoni krusorin diku tjetër , larg nga botoni në ekran ,  kjo nuk do të thotë që ju e fikni atë . Kjo është si një shenjë parandaluese.

Burimi:http://www.pcworld.com