Xham kuarci për të ruajtur 300 TB në DVD

Hulumtuesit në Universitetin e Southampton (United Kingdom) kanë shpikur një teknologji të re  për të ruajtur më shumë se 300 TB e të dhënave në një disk optik tradicional. Por ndryshe nga disku aktual,  materiali i përdorur është prej qelqi kuarc. Përveç aftësisë për të regjistruar sasi të mëdha të të dhënave, kjo siguron një qëndrueshmëri shumë më të lartë, praktikisht të pafundme.


Ekipi i udhëhequr nga studiuesi Jingyu Zhang ka treguar se informacioni mund të ruhet në xham duke shfrytezuar variacionin e përthyerjes, ideja lidhet me mënyrën polarizimit në xham. Kur drita godet sipërfaqen e një materiali të tillë, ajo ndahet është në dy pjesë të cilat ndjekin rrugë të ndryshme. Në DVD plastike, të dhënat janë regjistruar nga djegia mikroskopike “trajtë grope” në nivele të ndryshme plastike , dhe të përdor tre dimensione.Teknika e zhvilluar nga Zhang, megjithatë, shton dy dimensione optikë më tepër.(tiscali)