Telefonat e mençur mund të diagnoztifikojnë sëmundjet në kohë reale.

Tani telefonat e mençur, përveq shërbimeve të tjera të shumta, mund të diagnoztifikojnë sëmundjet në kohë.

Hulumtuesit nga Universiteti i Hustonit janë duke ndërtuar një sistem të diagnoztifikimit të sëmundjeve i cili ofron rezultate që mund të lexohen duke përdorur një telefon të mençur.
Paisja e re bazohet në disa lidhje kemikale të cilat kur bashkohen shkaktojnë sëmundjen,(virus ose bakterie), dhe molekulën e cila lidhet me të, si një antitrup që e lufton.

Sistemi i ndërtuar nga Jiming Bao dhe Richard Willson përbëhet nga një xham rrëshqitës të thjeshtë dhe një pjesë të hollë ari me mijëra vrima në të.
Paisja diagnozstifikon sëmundjen e cila bllokon dritën e saj duke përdorur antitrupa të lidhura me sëmundjen dhe disa përbërës tjerë. Antitrupat e sëmundjes janë të vendosur në vrima dhe në rreshta transparentë përmes të cilëve mund të kalojë drita.

Sistemi premton shumë dhe përveç që është i lehtë në përdorim, ai do tu ndihmojë shumë njerëzve që të diagonzstifikojnë sëmundjen e tyre ende pa shkuar te mjeku.
Studimi u realizua në ACS Photonics.