Instaloni sistemin operativ ANDROID në Kompiuterin Tuaj

Ndiqni Këto Etapa për të instaluar Androidin në një Kompiuter

 

1. Shkarkoni VirtualBox duke ndjekur këtë link

2.Shkarkoni Android 4.2.2 Në këtë adresë

3. Instaloni VirtualBox-in në kompiuterin tuaj

4. Hap VirtualBox-in dhe zgjidh NEW. Tek dritarja që hapet zgjidh Tipi: LINUX, Versioni TJETëR dhe kliko Next

5. Zgjidh parametrat tek tabela minimumi 512Mb dhe vazhdo

6. Në dritaren që hapet krijo HD virtual minimumi 2Gb

7. Kliko në  Virtual device tek  settings, në dritaren e dialogut që hapet selekto

       a)Storage->Storage Tree->Empty

      b)Në seksionin attributes  selekto Android 4.2 iso që ke shkarkuar kliko tek kutia Live Cd/Dvd. Kliko OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Në dritaren që hapet zgjidh instalimin në HDD si në fig:

9. Në dritaren tjetër zgjidh Create/Modify Partition.

 

 

 

 

 

 

10. Krijo neë primary bootable partition dhe selekto ërite. Në fund selekto quit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Instalo android në sda1 dhe zgjidhni llojin si ext3, zgjidhni Po për instalimin grub

12. Pas instalimit fshini live iso nga VirtualBox dhe ristarto kompiuterin. Tani ju mund të hyni në Android 4.2.2.

Tani keni një OS të ri në kompiuter

SHNET E Të MIRA