Thënie nga Franc Kafka

 • Libri është si një çelës për dhomëzat e panjohura brenda kështjellës së vetes sonë.
 • Rinia është lumturi, sepse ka mundësi të ketë edhe bukuri. Ai që ka aftësinë të shohë bukurinë, kurrë nuk plaket.
 • Unë shkruaj ndryshe nga ajo që mendoj, flas ndryshe nga ajo që mendoj, mendoj ndryshe nga ajo që duhet të mendoj dhe kështu vazhdon deri në errësirën më të thellë.
 • Jam i lirë dhe kjo është arsyeja që jam i humbur.
 • Shenja e parë që nis të kuptosh është dëshira për të vdekur.
 • Jam një kafaz në kërkim të një zogu.
 • Të gjitha gjuhet janë një përkthim i keq.
 • Kuptimi i jetës është se ajo ndalon.
 • Librat janë narkotikë.
 • Shtigjet janë krijuar nga të ecurit e njerëzve.
 • Jam me zinxhirë, mos i prek zinxhirët e mi.
 • Në univers ka shumë shpresë … por jo për ne.
 • Thonë se injoranca është lumturi, por gabohen.
 • Askush nuk mund ta shohë të vërtetën, por mund të jetë e vërteta.
 • Njeriu thotë sa më pak gënjeshtra që të jetë e mundur vetëm duke thënë sa më pak gënjeshtra që të jetë e mundur, dhe mos e pasur asnjë mundësi që ta bëjë këtë gjë.
 • Frytshmëri është të bësh gjëra që nuk ishe i aftë t’i bëje më parë.
 • Vetëkontroll do të thotë të dëshirosh të jesh i frytshëm në një pikë në rrezatim të pafund me ekzistencën time shpirtërore.
 • Sa kohë që e ke kafshatën në gojë, atëherë i ke zgjidhur të gjitha problemet e momentit.
 • Fillo me çka është e drejtë sesa të fillosh me çka është e pranueshme.
 • Vuajtja është elementi pozitiv i kësaj bote, në të vërtetë është e vetmja lidhje midis kësaj botes dhe pozitives.
 • Provohu me njerëzimin. Kjo është diçka që e bë dyshuesin të dyshojë, besuesin të besojë.
 • Historia e njerëzimit është çasti midis dy hapave të udhëtarit.
 • Medimi nga ana e gjarpërit është i nevojshëm. E keqja mund ta bëjë për vete njeriun, por nuk mund të bëhet njeri.
 • Fakti që synimi ynë është i matur saktësisht me jetën tonë, na e jep ne përshtypjen se jemi të përjetshëm.
 • Shpirti bëhet i lirë vetëm kur ai të pushojë së qeni një mbështetje.
 • Ka vetëm dy gjëra. E vërteta dhe gënjeshtrat. E vërteta është e pandashme, gjersa ajo nuk e njeh veten; të gjithë ata që duan ta njohin, vetëm sa gënjejnë.
 • Ne të gjithë kemi flatra, por ato nuk na duhen ne për asgjë dhe nëse do të mundnim, do t’i shqyenim.
 • Rinia është e lumtur, sepse ajo e ka mundësinë ta shohë të bukurën. Të gjithë ata që janë të aftë ta shohin të bukurën, nuk plaken kurrë.
 • Ne jemi mëkatarë jo vetëm se kemi ngrënë Pemën e Dijes, por edhe sepse nuk e kemi ngrënë Pemën e Jetës.
 • Njeriu i veprimit i detyruar të mendojë, është i palumtur deri në çastin që ia arrin të dalë nga kjo situatë.
 • Një shkallë që nuk konsumohet nga hapat e njerëzve, nisur nga pikëpamja e saj, është vetëm diçka e rëndomtë prej druri.
 • Shoqërimi me qenie njerëzore çon në vetëvëzhgim.
 • Të besosh në progresin nuk do të thotë të besosh se është bërë ndonjë progres.
 • Duke besuar me pasion në diçka që ende nuk ekziston, ne e krijojmë atë. Joekzistuesja është çfarëdo gjëje që ne nuk e kemi dëshiruar mjaftueshëm.
 • Duke ia imponuar një përgjegjësi tepër të madhe, për më tepër, të gjithë përgjegjësinë, vetvetes, ti e rrënon vetveten.
 • Fatkeqësia e Don Kishotit nuk është përfytyrimi i tij, por Sanço Pançoja.
 • Mos u dëshpëro, madje as nga fakti se ti nuk dëshpërohesh.
 • Çdo revolucion avullon dhe lë prapa vetëm lëmashkun e një burokracie të re.
 • E ligë është çdo gjë dëfryese.
 • Nga një pikë e caktuar e lëvizjes përpara nuk ka më kthim prapa. Kjo është pika e cila duhet arritur.
 • Zoti t’i jep arrat, por ai nuk t’i thyen ato.
 • Ai që kërkon nuk gjen, por ai që nuk kërkon do të gjendet.
 • Qielli është memec, ai i bën jehonë vetëm memecërisë.
 • Si mund të gjesh kënaqësi në botë nëse nuk e ke atë për strehë?
 • Unë nuk i lexoj reklamat. Sepse do ta harxhoja gjithë kohën duke kërkuar gjëra.
 • Unë kam ndjesinë e vërtetë të vetes sime vetëm kur jam tej mase i palumtur.
 • Dembelia është fillimi i të gjitha veseve, kurora e të gjitha virtuteteve.
 • Nëse unë do të jetoj përjetësisht, si do të ekzistoj nesër?
 • Nëse do të ishte e mundur të ndërtohet Kulla e Babilonisë pa u ngjitur atje, atëherë do të ishte lejuar ndërtimi i saj.
 • Në debate krahasimet janë si këngët në ashuri; ato përshkruajnë shumë, por nuk vërtetojnë asgjë.
 • Në luftën midis teje dhe botës, përkrahe botën.
 • Në teori ka një mundësi të lumturisë së përkryer: Të besosh në elementin e pashkatërrueshëm brenda dikujt, dhe të mos përplasesh me të.
 • Është e rehatshme të mendosh se shpërpjesëtimi i gjërave në botë duket se është vetëm aritmetik.
 • Është shpesh më e sigurtë të jesh në zinxhirë se të jesh i lirë.
 • Sa tmerrshëm e pakët është njohja e vetes sime, krahasuar me njohjen e dhomës sime.
 • Ende pa i thënë gjërat, i bën – kështu vepron njeriu me vlera.