INFORMATIKA X Archive

0

Sistemet e numërimit

mat2Sistemi që përdorim në jetën e përditëshme është sistemi dhjetor i numërimit. 1, 2, 3 ,4…..9, 10. 10 e lexojmë dhjetë dhe jo një-zero pra përdorim një fjalë të re. Read the rest of this entry »

0

Historia e Kompjuterit

pcKompjuteri është një makinë llogaritëse e sofistikuar.
 

Read the rest of this entry »

0

Zgjidhni sistemin e inekuacioneve me Google Chrome (M. Avancuar)

Shikoni këtë vsisteme inekuacioneshideo se si mund të caktojmë zonën e zgjidhjeve për një sistem inekuacionesh me dy të panjohura.

Read the rest of this entry »

0

Google Chrome, aplikacione të ndryshme. Mjafton të keni një adresë gmail.

apstoreGoogle Chrome ofron mundësinë për shumë aplikacione.

Read the rest of this entry »

0

Arkitektura e kompjuterit

Kursi. Informatikë. kryesoret per kompjuterin çfarë duhet të dini.

Read the rest of this entry »