Zgjidhni sistemin e inekuacioneve me Google Chrome (M. Avancuar)

Shikoni këtë vsisteme inekuacioneshideo se si mund të caktojmë zonën e zgjidhjeve për një sistem inekuacionesh me dy të panjohura.

Për të marrë zonën e zgjidhjeve,  inekuacionet duhet ti marrim me kah të kundërt sepse aplikacioni i chrome-s ngjyros zgjidhjen e inekuacionit.