0

Google Chrome, aplikacione të ndryshme. Mjafton të keni një adresë gmail.

apstoreGoogle Chrome ofron mundësinë për shumë aplikacione.

Read the rest of this entry »