0

Softueri Free Opener. Hapni dokumente pothuajse të çdo formati me të.

hap dokum

Në rast se do t’ju drejtohej pyetja se çfarë përdorni për hapjen e dokumenteve me siguri do të përgjigjeshit “varet nga lloji i dokumentit”.

Read the rest of this entry »