inekuacion Archive

0

Për ERLËN

Try to understand the exercise by pictures.Write the inequality as a system. In the first picture,there is the solution of the first inequality,in the second one  is the solution of second inequality and in the third picture,is the solution of the system. Be Careful!  The solution is the unshaded part! Read the rest of this entry »

0

Ekuacione, inekuacione, sisteme. Model testi. Zgjidhja

Ekuacione, inekuacione, sisteme. Zgjidhja Zgjidhja e testit: KËTU  rryma

Ndjesë për vonesën. Arsyeja e ndërprerjes së RRYMËS.

Nëse nuk mund ta shikoni dokumentin shkarkoni adobe reader

0

Ekuacione, inekuacione, sisteme. Model testi.

Grupi…

1-Zgjidhni ekuacionet:

ekuac 1

 

 

Read the rest of this entry »

0

Sisteme të inekuacioneve të fuçisë së parë me dy ndryshore.

Hapat për zgjidhjen e sistemit të inekuacioneve:

1-Gjejmë zgjidhjen grafike të sejcilit inekuacion (duke lënë të pangjyrosur pjesën e planit që është zgjidhje për sejcilin)

Read the rest of this entry »