ngjashmeria Archive

0

Zbatime të ngjashmërisë.Udhëzime 2.

ngjashmeria11Ushtrim 1

Në figurë jepen AD=5, BD=15 dhe AC=25cm. Gjeni AE. Read the rest of this entry »

0

Ngjashmëria e trekëndëshave. Ushtrime 2

ngjashmeria4Ushtrim 4

Në figurë BD është përgjysmore e këndit B. Jepet DE//BC;  DF//AB; AB=4,5cm dhe BC=9cm. Të vërtetohet se katërkëndëshi BFDE është romb. Të gjendet perimetri i tij. Read the rest of this entry »