0

Ora që nuk tregon kohën!

1 2 3

Pajisja që nuk përmban numra dhe as akrepë , vjen për t’iu tregua menyrën se si ka kaluar dita juaj , duke u dridhur çdo pesë minuta. Read the rest of this entry »