0

Sistemet e numërimit

mat2Sistemi që përdorim në jetën e përditëshme është sistemi dhjetor i numërimit. 1, 2, 3 ,4…..9, 10. 10 e lexojmë dhjetë dhe jo një-zero pra përdorim një fjalë të re. Read the rest of this entry »