test Archive

0

Logjika. Test1(Mat Avancuar)

Kontrolloni njohuritë tuaja duke plotësuar testin e mëposhtëm:

1. Që një katërkëndësh të jetë drejtkëndësh MJAFTON që ai të jetë paralelogram me një kënd të drejtë.
Read the rest of this entry »

0

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.Zgjidhja

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.

Read the rest of this entry »

0

Model testi për klasën e X-të bashkë me zgjidhjen.Kapitulli I dhe II baza.

1-Jepni me përshkrim bashkësitë:"uran korbi"

   a)Numrat realë  më të vegjël se 5 dhe më të mëdhenj se -2.

   b)Numrat irracional pozitivë

Read the rest of this entry »

0

Test 4 Mat Avancuar.

pdf logoShkarkoni testin Nr4. per maturantet e matures 2013. Shkarkoje KETU