Shaka Matematikore.

Një shaka e matematike është një formë e humorit, e cila mbështetet në aspekte të matematikës .Humori mund të vijë nga një lojë fjalësh ose nga një kuptim i dyfishtë i një termi matematikor.

453   21321  math4 math-joke-jpg